Cl2 + P - Cân bằng phương trình hóa học

Chi tiết phương trình

5Cl2 + 2P 2PCl5
khí rắn rắn
vàng lục
Nguyên tử-Phân tử khối
(g/mol)
Số
mol
Khối lượng
(g)
Thông tin thêm

Điều kiện: Nhiệt độ: nhiệt độ Điều kiện khác: dư clo

Hiện tượng: Màu vàng lục của khí Clo (Cl2) nhạt dần khi phản ứng xảy ra.

Bạn có biết: photpho tác dụng dễ dàng với khí clo khi đốt nóng.

Nếu thấy hay, hãy ủng hộ và chia sẻ nhé!