Phản ứng thuận nghịch (cân bằng)

Khái niệm: Phản ứng thuận nghịch (phản ứng không hoàn toàn) là phản ứng có thể xảy ra theo hai chiều ngược nhau trong cùng một điều kiện
Điều kiện của phản ứng thuận nghịch: Không có chất ban đầu nào tham gia phản ứng hết, hỗn hợp phản ứng lúc nào cũng có đủ các chất của phương trình phản ứng, hay nói cách khác phản ứng không có thời điểm kết thúc mà chỉ đạt đến trạng thái cân bằng hóa học.

Br2 + H2O HBrO + HBr
lỏng lỏng khí
đỏ nâu không màu
C + CO2 2CO
rắn khí khí
không màu không màu
C + H2O CO + H2
rắn khí khí khí
không màu không màu không màu
Cl2 + H2O HCl + HClO
khí lỏng dd dd
vàng lục không màu không màu
4CuO O2 + 2Cu2O
rắn khí rắn
đen không màu đỏ gạch
3H2 + N2 2NH3
khí khí khí
không màu không màu không màu,mùi khai
N2 + O2 2NO
khí khí khí
không màu không màu không màu
2NO2 N2O4
khí khí
nâu đỏ không màu
O2 + 2SO2 2SO3
khí khí lỏng
không màu không màu không màu
H2 + I2 2HI
khí rắn khí
không màu đen tím không màu
H2O + CO2 H2CO3
lỏng khí dd
không màu không màu
CO + H2O H2 + CO2
khí khí khí khí
không màu không màu không màu không màu
CH4 + H2O CO + 3H2
khí khí khí khí
không màu không màu không màu không màu
2CH4 + O2 2CO + 4H2
khí khí khí khí
không màu không màu không màu không màu
NaF + HF NaHF2
H2O + SO2 H2SO3
lỏng khí dd
không màu không màu,mùi hắc
C2H5OH + CH3COOH H2O + CH3COOC2H5
lỏng lỏng lỏng lỏng
không màu không màu không màu
PCl5 Cl2 + PCl3
khí khí khí
CH3COOH + CH3OH H2O + CH3COOCH3
dung dịch dung dịch lỏng rắn
không màu
2SO3 O2 + 2SO2
lỏng khí khí
không màu không màu không màu,mùi hắc

Tổng hợp Phản ứng thuận nghịch (cân bằng) chi tiết nhất! Nếu thấy hay, hãy ủng hộ và chia sẻ nhé!

Bài liên quan