Phản ứng tráng gương

Khái niệm: Phản ứng tráng gương hay còn gọi là phản ứng tráng bạc là một trong nhứng phản ứng được dùng để nhận biết các chất như este, andehit, ank-1-in

AgNO3 + H2O + 3NH3 NH4NO3 + (Ag(NH3)2)OH
rắn lỏng khí rắn rắn
trắng không màu không màu
4AgNO3 + 3CH3CHO + 5NH3 4Ag + 3NH4NO3 + 3CH3COONH4
rắn dd khí kt rắn rắn
trắng không màu không màu,mùi khai trắng trắng trắng
CH3CHO + 2Ag(NH3)2OH 2Ag + H2O + 3NH3 + CH3COONH4
dung dịch dung dịch kt khí dung dịch
không màu không màu
Ag2O + C6H12O6 2Ag + C6H12O7
rắn dd rắn dd
đen không màu trắng bạc
C6H12O6 + 2[Ag(NH3)2]OH 2Ag + H2O + 3NH3 + CH2OH(CHOH)4COONH4
rắn rắn kt lỏng khí dung dịch
không màu trắng bạc không màu không màu

Tổng hợp Phản ứng tráng gương chi tiết nhất! Nếu thấy hay, hãy ủng hộ và chia sẻ nhé!

Bài liên quan