Phản ứng điện phân

Khái niệm: Phản ứng điện phân là quá trình thực hiện phản ứng oxi hóa khử dưới tác dụng năng lượng của dòng điện một chiều chạy qua dung dịch điện ly hay chất điện ly ở trạng thái nóng chảy

AlCl3 + 3K Al + 3KCl
Ca(HCO3)2 + Ca(OH)2 2CaCO3 + 2H2O
CuCl2 Cl2 + Cu
2H2O 2H2 + O2
lỏng khí khí
không màu không màu không màu
2HF F2 + H2
Fe + 2H2O + 2KOH 3H2 + K2FeO4
đậm đặc ↑ catốt anôt
2H2O + 2ZnSO4 2H2SO4 + O2 + 2Zn
dd dd khí rắn

Tổng hợp Phản ứng điện phân chi tiết nhất! Nếu thấy hay, hãy ủng hộ và chia sẻ nhé!

Bài liên quan