Phản ứng Halogen hoá

Khái niệm: Phản ứng halogen hóa là phản ứng một hay nhiều nguyên tử H bị thay thế bởi một hay nhiều nguyên tử Halogen

CH4 + Cl2 CH3Cl + HCl
khí khí khí khí
không màu không màu không màu
CH4 + Cl2 CH3Cl + HCl
khí khí khí khí
vàng lục không màu
CH3Cl + Cl2 HCl + CH2Cl2
khí khí dd khí
vàng lục không màu
2Cl2 + CH2Cl2 HCl + CHCl3
khí khí dd
vàng lục không màu
Cl2 + CHCl3 HCl + CCl4
khí lỏng dd lỏng
vàng lục không màu không màu không màu
Cl2 + C3H8 HCl + C3H7Cl
khí khí dd khí
vàng lục không màu

Tổng hợp Phản ứng Halogen hoá chi tiết nhất! Nếu thấy hay, hãy ủng hộ và chia sẻ nhé!

Bài liên quan