Chất hóa học là gì?

Một chất hóa học là một loại vật chất với thành phần và thuộc tính xác định. Một tập hợp các chất được gọi là hỗn hợp. Ví dụ về hỗn hợp là không khí và các hợp kim

Tổng hợp đầy đủ các chất hóa học tại Cunghocvui. Nếu thấy hay, hãy ủng hộ và chia sẻ nhé!