Phản ứng nhiệt phân

Khái niệm: Phản ứng nhiệt phân là phản ứng phân hủy các hợp chất hóa học dưới tác dụng của nhiệt độ
Bản chất: Phân cắt các liên kết kém bền trong phân tử hợp chất vô cơ hay hữu cơ bởi nhiệt độ
Lưu ý:
1. Phản ứng nhiệt phân có thể thuộc phản ứng oxi hóa - khử hoặc không.
2. Phản ứng điện phân nóng chảy không thuộc phản ứng nhiệt phân ví nó phân hủy dưới tác dụng của dòng điện một chiều.

(CH3COO)2Ca CaCO3 + CH3COCH3
Rắn kt Dung dịch
Trắng Trắng Không
2AgCl 2Ag + Cl2
2AgNO3 2Ag + 2NO2 + O2
rắn rắn khí khí
trắng trắng bạc nâu đỏ không màu
2AgOH Ag2O + H2O
2Al + 6H2O 2Al(OH)3 + 3H2
rắn lỏng kt khí
trắng xám không màu trắng không màu
2Al(OH)3 Al2O3 + 3H2O
rắn rắn khí
trắng trắng không màu
2Ba(NO3)2 2BaO + 4NO2 + O2
rắn rắn khí khí
trắng nâu đỏ không màu
2CaOCl2 O2 + 2CaCl2
chất bột khí rắn
trắng, xốp không màu trắng hoặc không màu
2CaSO4 2CaO + O2 + 2SO2
rắn rắn khí khí
trắng không màu không màu
2Mg + CO2 C + 2MgO
rắn khí rắn rắn
trắng bạc không màu trắng
2Cu(NO3)2 2CuO + 4NO2 + O2
dd rắn khí khí
xanh lam đen nâu đỏ không màu
Cu(OH)2 CuO + H2O
rắn rắn khí
xanh lam đen không màu
4CuO O2 + 2Cu2O
rắn khí rắn
đen không màu đỏ gạch
4Fe(NO3)3 2Fe2O3 + 12NO2 + 3O2
rắn rắn khí khí
vàng nâu đỏ nâu không màu
Fe(OH)2 FeO + H2O
2Fe2(SO4)3 2Fe2O3 + 6O2 + 6SO2
rắn rắn khí khí
vàng nâu đỏ không màu không màu,mùi hắc
H4P2O7 H2O + 2HPO3
dung dịch lỏng dung dịch
không màu
2HgO 2Hg + O2
rắn lỏng khí
đỏ - vàng ánh bạc không màu
2KClO3 2KCl + 3O2
rắn rắn khí
trắng trắng không màu
2KMnO4 MnO2 + O2 + K2MnO4
rắn rắn khí r
đỏ tím đen không màu lục thẫm

Tổng hợp Phản ứng nhiệt phân chi tiết nhất! Nếu thấy hay, hãy ủng hộ và chia sẻ nhé!

Bài liên quan