Phản ứng trung hoà

Khái niệm: Phản ứng trung hòa là phản ứng giữa 1 axit với 1 bazơ sao cho sau khi phản ứng kết thúc dung dịch thu được (Gồm muối và nước) không còn tính axit hay bazơ nữa nghĩa là số mol axit = số mol bazơ trong phản ứng

Ca(OH)2 + H2SO4 2H2O + CaSO4
dd dd lỏng rắn
không màu không màu trắng
Ca(OH)2 + 2HCl 2H2O + CaCl2
dd dd lỏng dd
trắng không màu không màu trắng
Ca(OH)2 + CO2 CaCO3 + H2O
dd khí kt lỏng
trắng không màu trắng không màu
6HCl + Cr2O3 3H2O + 2CrCl3
dung dịch rắn lỏng rắn
không màu lục sẫm không màu tím đỏ
2NaOH + Cr2O3 H2O + 2NaCrO2
dung dịch rắn lỏng rắn
lục sẫm không màu
Cu(OH)2 + H2SO4 2H2O + CuSO4
rắn dd lỏng dd
xanh da trời không màu không màu xanh lam
Cu(OH)2 + 2HCl 2H2O + CuCl2
rắn dd lỏng dd
xanh da trời không màu không màu xanh lá cây
Cu(OH)2 + 2HNO3 Cu(NO3)2 + 2H2O
rắn dd dd lỏng
xanh da trời không màu xanh lam không màu
H2SO4 + Mg(OH)2 2H2O + MgSO4
dd r lỏng dd
không màu không màu trắng
H2SO4 + 2NaOH 2H2O + Na2SO4
dd dd lỏng dd
không màu không màu trắng
HCl + KOH H2O + KCl
dd dd lỏng dd
không màu không màu trắng
HCl + NaOH H2O + NaCl
dd dd lỏng dd
không màu không màu không màu
Ca(HCO3)2 + H2SO4 2H2O + 2CO2 + CaSO4
rắn dung dịch lỏng khí rắn
không màu không màu không màu trắng
2NaOH + Zn(OH)2 Na2[Zn(OH)4]
dung dịch dung dịch dd
trắng
3H2SO4 + Cr2O3 3H2O + Cr2(SO4)3
dung dịch rắn lỏng rắn
không màu lục sẫm không màu trắng
NaOH + HF H2O + NaF
dung dịch dung dịch lỏng rắn
trắng không màu không màu
NaOH + NaHS H2O + Na2S
dung dịch rắn lỏng rắn
trắng trắng không màu không màu
NaOH + NaHS H2O + NaKS
dung dịch rắn lỏng rắn
trắng trắng không màu
NaOH + NaHSO3 H2O + Na2SO3
dung dịch rắn lỏng rắn
không màu
NaOH + HCOOH H2O + HCOONa
dung dịch dung dịch lỏng rắn
không màu không màu trắng

Tổng hợp Phản ứng trung hoà chi tiết nhất! Nếu thấy hay, hãy ủng hộ và chia sẻ nhé!

Bài liên quan