Phán ứng tách

Khái niệm: Phản ứng tách là phản ứng trong đó hai hay nhiều chất bị tách ra khỏi phân tử hợp chất hữu cơ.

C2H5OH C2H4 + H2O
lỏng khí lỏng
không màu không màu không màu
C4H10 CH4 + C3H6
khí khí khí
C4H10 C2H4 + C2H6
khí khí khí
Không màu Không màu Không màu
2C2H5OH H2O + C2H5OC2H5
lỏng lỏng
không màu không màu
C2H6 C2H4 + H2
khí khí khí
không màu
C4H10 C4H8 + H2
khí khí khí
không màu
C2H5Cl C2H4 + HCl
khí khí
không màu

Tổng hợp Phán ứng tách chi tiết nhất! Nếu thấy hay, hãy ủng hộ và chia sẻ nhé!

Bài liên quan