Phản ứng nhiệt nhôm

Khái niệm: Phản ứng nhiệt nhôm là phản ứng hóa học tỏa nhiệt trong đó nhôm là chất khử ở nhiệt độ cao. Ví dụ nổi bật nhất là phản ứng nhiệt nhôm giữa ôxít sắt III và nhôm
Ứng dụng: Người ta thường sử dụng các phản ứng này để hàn đường sắt tại chỗ, hữu ích cho việc cài đặt phức tạp hoặc sửa chữa tại chỗ mà không thể được thực hiện bằng cách sử dụng cách hàn đường sắt liên.

2Al + Cr2O3 Al2O3 + 2Cr
rắn rắn rắn rắn
trắng bạc lục sẫm trắng trắng bạc
2Al + Fe2O3 Al2O3 + 2Fe
rắn rắn rắn rắn
trắng bạc đỏ trắng trắng xám
8Al + 3Fe3O4 4Al2O3 + 9Fe
rắn rắn rắn rắn
trắng bạc nâu đen trắng trắng xám
Al2O3 + 2NaOH H2O + 2NaAlO2
8Al + 3Mn3O4 4Al2O3 + 9Mn

Tổng hợp Phản ứng nhiệt nhôm chi tiết nhất! Nếu thấy hay, hãy ủng hộ và chia sẻ nhé!

Bài liên quan