Phản ứng toả nhiệt

Khái niệm: Phản ứng tỏa nhệt là phản ứng hóa học giải phóng năng lượng dưới dạng nhiệt. Phản ứng tỏa nhiệt thì các chất phản ứng phải mất bớt năng lượng, vì thế ΔH có giá trị âm

CaCO3 CaO + CO2
rắn rắn khí
trắng trắng không màu
CaC2 + N2 (CH3COO)2Ca + Ca(CN)2

Tổng hợp Phản ứng toả nhiệt chi tiết nhất! Nếu thấy hay, hãy ủng hộ và chia sẻ nhé!

Bài liên quan