Phản ứng thế

Khái niệm:
- Trong hóa vô cơ, nó là phản ứng hóa học, trong đó một nguyên tố có độ hoạt động hóa học mạnh hơn (ở các điều kiện cụ thể về nhiệt độ, áp suất) sẽ thay thế cho nguyên tố có độ hoạt động hóa học yếu hơn trong hợp chất của nguyên tố này, theo phản ứng sau: A + BX -> AX + B
- Trong hóa hữu cơ, phản ứng thế là phản ứng hóa học, trong đó một nhóm của một hợp chất được thay bằng một nhóm khác.

2AgNO3 + Cu 2Ag + Cu(NO3)2
dd rắn rắn dd
không màu đỏ xám xanh lam
2Al + 3CuCl2 2AlCl3 + 3Cu
rắn dd dd rắn
trắng xanh lam không màu đỏ
2Al + 6HCl 2AlCl3 + 3H2
rắn dd loãng dd khí
trắng không màu không màu không màu
Al(OH)3 + NaOH 2H2O + NaAlO2
dung dịch dung dịch lỏng dd
trắng không màu
2AlCl3 + 3Mg 2Al + 3MgCl2
rắn rắn rắn rắn
trắng trắng bạc trắng xám
Br2 + 2NaI I2 + 2NaBr
lỏng rắn rắn rắn
đỏ nâu đen tím
C + ZnO CO + Zn
rắn rắn khí rắn
đen trắng không màu trắng xám
C6H5NH3Cl + NaOH C6H5NH2 + H2O + NaCl
dd lỏng rắn
không màu trắng
C6H6 + HONO2 H2O + C6H5NO2
lỏng dd lỏng
không màu không màu không màu
2Ca(OH)2 + Mg(HCO3)2 2CaCO3 + 2H2O + Mg(OH)2
dung dịch rắn rắn lỏng dung dịch
trắng không màu
CaCO3 + SiO2 CO2 + CaSiO3
rắn rắn khí rắn
trắng không màu
CH4 + Cl2 CH3Cl + HCl
khí khí khí khí
vàng lục không màu
CH4 + 2Cl2 C + 4HCl
khí khí rắn dd
vàng lục đen không màu
3Cl2 + 6Fe(NO3)2 4Fe(NO3)3 + 2FeCl3
khí rắn dd dd
vàng lục vàng nâu nâu nhạt
Cl2 + 2NaI I2 + 2NaCl
khí rắn rắn rắn
vàng lục đen tím trắng
3Cl2 + 2NH3 6HCl + N2
khí khí dung dịch khí
vàng lục không màu,mùi khai không màu không màu
Cu(NO3)2 + Fe Cu + Fe(NO3)2
dd rắn rắn dd
xanh lam trắng xám đỏ
Fe + CuSO4 Cu + FeSO4
rắn dd rắn dd
trắng xám xanh lam đỏ lục nhạt
Fe + H2SO4 H2 + FeSO4
rắn dung dịch pha loãng khí dd
trắng xám không màu không màu lục nhạt
Fe + 2HCl FeCl2 + H2
rắn dd dd khí
trắng xám không màu lục nhạt không màu

Tổng hợp Phản ứng thế chi tiết nhất! Nếu thấy hay, hãy ủng hộ và chia sẻ nhé!

Bài liên quan