Phản ứng oxi hóa - khử nội phân tử

Khái niệm: Phản ứng oxi hóa-khử nội phân tử là phản ứng trong đó nguyên tố đóng vai trò OXH và nguyên tố đóng vai trò khử nằm trong phân tử của cùng một chất
Chú ý: Nguyên tố đóng vai trò OXH và nguyên tố đóng vai trò khử ở đây là 2 nguyên tố khác nhau.

2KMnO4 + 2KOH H2O + O2 + 2K2MnO4
dung dịch dung dịch lỏng khí dung dịch
tím không màu không màu lục

Tổng hợp Phản ứng oxi hóa - khử nội phân tử chi tiết nhất! Nếu thấy hay, hãy ủng hộ và chia sẻ nhé!

Bài liên quan