Phản ứng Cracking

Khái niệm: Cracking là quá trình trong đó các hợp chất hữu cơ phức tạp như kerogen hoặc các hydrocarbon cấu trúc lớn bị phá vỡ thành các hợp chất đơn giản hơn như là các hydrocarbon nhẹ hơn, bằng cách bẻ gãy các liên kết giữa các nguyên tử carbon trong các hợp chất trên

C4H10 CH4 + C3H6
khí khí khí
C4H10 C2H4 + C2H6
khí khí khí
Không màu Không màu Không màu
C4H8 C2H2 + C2H6
C3H8 C2H4 + CH4

Tổng hợp Phản ứng Cracking chi tiết nhất! Nếu thấy hay, hãy ủng hộ và chia sẻ nhé!

Bài liên quan