Phán ứng Hydro hoá

Khái niệm: Quá trình chuyển hóa mà trong đó có sự tác dụng của phân tử H2 được gọi là quá trình hydro hóa

H2 + C6H5COCH3 C6H5CH(CH3OH
3H2 + (C17H33COO)3C3H5 (C17H35COO)3C3H5
khí lỏng dd
không màu không màu không màu

Tổng hợp Phán ứng Hydro hoá chi tiết nhất! Nếu thấy hay, hãy ủng hộ và chia sẻ nhé!

Bài liên quan