Phản ứng oxi-hoá khử

Khái niệm: Phản ứng oxi hóa khử là phản ứng hóa học trong đó có sự thay đổi số oxi hóa của một số nguyên tố hay phản ứng oxi hóa - khử là phản ứng trong đó có sự chuyển electron giữa các chất phản ứng.
Chất khử: Là chất nhường electron hay là chất có số oxi hóa tăng sau phản ứng.
Chất oxi-hóa: Là chất nhận electron hay chất có số oxi hóa giảm sau phản ứng.
- Sự oxi hóa của một chất là làm cho chất đó nhường electron hay làm tăng số oxi hóa chất đó.
- Sự khử của một chất là làm cho chất đó nhận electron hay làm giảm số oxi hóa chất đó.

4CuO O2 + 2Cu2O
rắn khí rắn
đen không màu đỏ gạch
CuO + H2 Cu + H2O
rắn khí rắn khí
đen không màu đỏ không màu
CuO + H2SO4 H2O + CuSO4
rắn dd lỏng dd
đen không màu không màu xanh lam
CuO + 2HCl 2H2O + CuCl2
rắn dd lỏng dd
xanh lá không màu không màu xanh lam
CuO + 2HNO3 Cu(NO3)2 + H2O
rắn dd dd lỏng
đen không màu xanh lam không màu
Fe + CuSO4 Cu + FeSO4
rắn dd rắn dd
trắng xám xanh lam đỏ lục nhạt
2H2O + 2CuSO4 2Cu + 2H2SO4 + O2
lỏng dung dịch kt dung dịch khí
không màu xanh đỏ không màu không màu
2NaOH + CuSO4 Cu(OH)2 + Na2SO4
dd dd kt dd
xanh lam xanh lơ trắng
2F2 + 2H2O O2 + 4HF
khí khí khí
không màu
3F2 + S SF6
khí
2F2 + Si SiF4
khí rắn khí
lục nhạt nâu hoặc xám
Fe + 2Fe(NO3)3 3Fe(NO3)2
rắn rắn rắn
trắng xám
Fe + 2FeCl3 3FeCl2
rắn dung dịch dung dịch
trắng xám vàng nâu lục nhạt
Fe + H2O FeO + H2
rắn lỏng rắn khí
trắng xám không màu đen không màu
3Fe + 4H2O 4H2 + Fe3O4
rắn lỏng khí rắn
trắng xám không màu không màu nâu đen
Fe + H2SO4 H2 + FeSO4
rắn dung dịch pha loãng khí dd
trắng xám không màu không màu lục nhạt
2Fe + 6H2SO4 Fe2(SO4)3 + 6H2O + 3SO2
rắn dung dịch dd lỏng khí
trắng xám không màu vàng nâu không màu không màu,mùi hắc
Fe + 2HCl FeCl2 + H2
rắn dd dd khí
trắng xám không màu lục nhạt không màu
Fe + 6HNO3 3H2O + 3NO2 + Fe(NO3)3
rắn dung dịch lỏng khí dd
trắng xám không màu không màu nâu trắng
3Fe + 2O2 Fe3O4
rắn khí rắn
trắng xám không màu nâu đen

Tổng hợp Phản ứng oxi-hoá khử chi tiết nhất! Nếu thấy hay, hãy ủng hộ và chia sẻ nhé!

Bài liên quan