Phương trình hóa học Lớp 10

Hg + S HgS
lỏng rắn kt
ánh bạc vàng chanh đen
2HgO 2Hg + O2
rắn lỏng khí
đỏ - vàng ánh bạc không màu
2HI H2 + I2
khí khí khí
không màu đen tím
HNO3 + NaOH H2O + NaNO3
dd dd lỏng rắn
không màu trắng trắng
2KClO3 2KCl + 3O2
rắn rắn khí
trắng trắng không màu
2KMnO4 MnO2 + O2 + K2MnO4
rắn rắn khí r
đỏ tím đen không màu lục thẫm
2Mg + O2 2MgO
rắn khí rắn
trắng bạc không màu trắng
2NaHCO3 H2O + Na2CO3 + CO2
rắn khí rắn khí
trắng không màu trắng không màu
4NH3 + 5O2 6H2O + 4NO
khí khí lỏng khí
không màu không màu không màu không màu
NH4Cl HCl + NH3
rắn khí khí
trắng không màu không màu,mùi khai
NH4NO2 2H2O + N2
rắn lỏng khí
không màu không màu không màu
NH4NO3 2H2O + N2O
rắn lỏng khí
trắng không màu không màu
2NO + O2 2NO2
khí khí khí
không màu không màu nâu đỏ
2NO2 N2O4
khí khí
nâu đỏ không màu
3O2 2O3
khí khí
5O2 + 4P 2P2O5
khí rắn rắn
không màu đỏ trắng
O2 + S SO2
khí rắn khí
không màu vàng không màu
O2 + 2SO2 2SO3
khí khí lỏng
không màu không màu không màu
H2 + I2 2HI
khí rắn khí
không màu đen tím không màu
Cl2 + 2NaBr Br2 + 2NaCl
khí dd lỏng rắn
vàng lục trắng đỏ nâu trắng

Tổng hợp Phương trình hóa học Lớp 10 chi tiết nhất! Nếu thấy hay, hãy ủng hộ và chia sẻ nhé!

Bài liên quan