Đăng ký

Giải câu 7 Trang 88 - Sách giáo khoa Vật lí 10

Chọn B. 3 m/s.

Vì \(v_0=\dfrac{L}{t}=\dfrac{1,50}{0,50}=3(m/s).\)

shoppe