Đăng ký

Giải câu 3 Trang 87 - Sách giáo khoa Vật lí 10

     Khi gõ búa thì hai bi cùng chuyển động từ cùng một độ cao.

     Bi A bị ném ngang, bi B rơi tự do.

     Thí nghiệm xác nhận thời gian ném ngang bằng thời gian rơi tự do.

shoppe