Đăng ký

Giải câu 1 Trang 88 - Sách giáo khoa Vật lí 10

* Thích hợp nhất là chọn:

- Gốc tọa độ O là điểm ném ra.

- Chiều dương trục Ox theo \(\underset{v_0}{\rightarrow}\).

- Chiều dương trục Oy thẳng đứng, hướng xuống.

* Cách phân tích:

Phân tích chuyển động của vật trên các trục Ox và Oy:

- Theo Ox: \(M_x\) chuyển động thẳng đều.

- Theo trục Oy: \(M_y\) chuyển động như một vật rơi tự do.

shoppe