Đăng ký

Giải câu 1 Trang 86 - Sách giáo khoa Vật lí 10

     Bỏ qua lực cản của không khí thì vật ném ngang chỉ chịu tác dụng của trọng lực.

     Theo định luật II Niu - tơn, gia tốc của vật: \(\underset{a}{\rightarrow}=\dfrac{\underset{P}{\rightarrow}}{m}=\dfrac{m \underset{g}{\rightarrow}}{m}=\underset{g}{\rightarrow}\)

     Nên trong hệ quy chiếu đã chọn ta có \(\left\{\begin{matrix}a_x=0\\ a_y=g\end{matrix}\right.\)

     Suy ra hình chiếu \(M_x\) sẽ chuyển động thẳng đều theo Ox với vận tốc \(v_x=v_0\) với phương trình chuyển động \(x=v_0t.\)

     Hình chiếu \(M_y\) rơi tự do theo Oy với gia tốc g.

     Vận tốc \(v_{0y}=0\), vận tốc tức thời \(v_y=gt.\)

     Phương trình chuyển động: \(y=\dfrac{1}{2}gt.\)

shoppe