Đăng ký

Giải câu 6 Trang 88 - Sách giáo khoa Vật lí 10

Chọn C. 0,5s.

Vì \(t=\sqrt{\dfrac{2h}{g}}=\sqrt{\dfrac{2.1,25}{10}}=0,5(s)\)

shoppe