Bài 7. Sai số của phép đo các đại lượng vật lí - Vật lý lớp 10

Tổng hợp các bài giải bài tập trong Bài 7. Sai số của phép đo các đại lượng vật lí được biên soạn bám sát theo chương trình Đào tạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Các em cùng theo dõi nhé!

Bài 1 trang 44 SGK Vật lí 10

n t ∆ti ∆t’ 1 0,398 0,006   2 0,399 0,005   3 0,408 0,004   4 0,410 0,006   5 0,406 0,002   6 0,405 0,001   7 0,402 0,002   Trung bình 0,404 0,004 0,001 n t ∆ti ∆t’ 1 0,398 0,006   2 0,399 0,005   3 0,408 0,004   4 0,410 0,006   5 0,406 0,002   6 0,405 0,001   7 0,402 0,002   Trung bình 0,404 0,004

Bài 2 trang 44 SGK Vật lí 10

Sai số của phép đo khoảng cách giữa hai điểm AB được đánh giá bởi sai số dụng cụ, lấy ∆S = 1mm Kết quả đo được viết: S = 798 ± 1mm

Bài 3 trang 44 SGK Vật lí 10

Áp dụng công thức tính sai số tỉ đối δv =  frac{Delta v}{bar{v}} =  frac{Delta S}{bar{S}} +  frac{Delta t}{bar{t}} =  frac{1}{798} +  frac{0,005}{0,404}= 0,014  δg =  frac{Delta g}{g} =  frac{Delta S}{S} +  frac{2Delta t}{bar{t}} =  frac{1}{798} +2.  frac{0,005

Giải câu 1 Trang 44 - Sách giáo khoa Vật lí 10

n t Delta ti Delta t' 1 0,398 0,006   2 0,399 0,005   3 0,408 0,004   4 0,410 0,006   5 0,406 0,002   6 0,405 0,001   7 0,402 0,002   Trung bình 0,404 0,004 0,001 Thời gian rơi trung bình: bar{t}=dfrac{t1+t+...+t7}{7}=0,404 s Sai số ngẫu nhiên: bar{Delta t}=dfrac{Delta t1 +Delta t2+.

Giải câu 2 Trang 44 - Sách giáo khoa Vật lí 10

     Đo 5 lần cho cùng giá trị 798 mm  Rightarrow s = 798 mm.      Sai số ngẫu nhiên: overline {Delta s}=0      Sai số phép đo bằng sai số dụng cụ: Delta s=Delta s'=1 mm      Kết quả đo: s=798 pm1mm.

Giải câu 3 Trang 44 - Sách giáo khoa Vật lí 10

Áp dụng công thức tính sai số tỉ đối:        delta v=dfrac{Delta v}{overline{v}}=dfrac{Delta s}{overline{s}}+dfrac{Delta t}{overline{t}}=dfrac{1}{798}+dfrac{0,005}{0,404}=0,014        delta g=dfrac{Delta g}{overline{g}}=dfrac{Delta s}{overline{s}}+2dfrac{Delta t}{overline{t}

Lý thuyết Sai số của phép đo đại lượng vật lý chuẩn nhất

A. Lý thuyết Sai số của phép đo các đại lượng vật lý 10 I Phép đo đại lượng vật lý và hệ đơn vị SI 1. Phép đo đại lượng vật lý Thao tác so sánh một đại lượng vật lý với một đại lượng cùng loại được quy ước làm đơn vị thì được gọi là phép đo đại lượng vật lý. Trong phép đo đại lượng vật lý, có hai

Trên đây là hệ thống lời giải các bài tập trong Bài 7. Sai số của phép đo các đại lượng vật lí - Vật lý lớp 10 đầy đủ và chi tiết nhất.
Nếu thấy hay, hãy chia sẻ và ủng hộ nhé!