Đăng ký

Giải câu 5 Trang 88 - Sách giáo khoa Vật lí 10

Bom là vật bị ném ngang với vận tốc:

          \(v_0=v_{MB}=720(km/h)=200(m/s)\)

Từ độ cao \(h=10km=10^4m\) ta có:

Tầm ném xa của bom:

         \(L=v_0\sqrt{\dfrac{2h}{g}}=200\sqrt{\dfrac{2.10^4}{10}}=8944(m)\)   

Phương trình quỹ đạo của bom:

         \(y=\dfrac{g}{2v_0^2}.x^2=\dfrac{10}{2.200^2}.x^2=0,000125x^2(m)=0,125x^2(km).\)

shoppe