Unit 8: What Are You Reading? - Tiếng Anh lớp 5 Mới

Tổng hợp các bài giải bài tập trong Unit 8: What Are You Reading? được biên soạn bám sát theo chương trình Đào tạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Các em cùng theo dõi nhé!

Lesson 1 Unit 8 trang 52, 53 SGK tiếng Anh 5 mới

: 1free 2 reading 3 Snow 4 Seven 5 like TẠM DỊCH: Quan: Bạn làm gì vào thời gian rảnh của mình? Linda: Mình đọc nhiều. Mình thích truyện cổ tích. Quan: Mình biết. Bây giờ bạn đang đọc gì? Linda: Bạch Tuyết và bảy chú lùn. Còn bạn thì sao? Bạn có thích truyện cổ tích không? Quan: Không, mình không th

Lesson 2 Unit 8 trang 54, 55 SGK tiếng Anh 5 mới

: 1. She's gentle/kind. 2. He's clever. 3. They're hardworking and kind. 4. He's clever and hardworking/generous. 1. Linda: What are you reading, Hoa? Hoa: A fairy tale. The story of Tom and Com. Linda: Are Tam and Cam the main characters? Hoa: Yes, they are. 2. Linda: What's Tam like? Hoa: She's ki

Lesson 3 Unit 8 trang 56, 57 SGK tiếng Anh 5 mới

: 1. a What are you reading?                                I'm reading The Fox and the Crow. 2. b What's she reading?                                    She's reading a funny story. 3. a What's An Tiem like?                              He's hardworking.                              4. b What's Ala

Trên đây là hệ thống lời giải các bài tập trong Unit 8: What Are You Reading? - Tiếng Anh lớp 5 Mới đầy đủ và chi tiết nhất.
Nếu thấy hay, hãy chia sẻ và ủng hộ nhé!