Review 1 Tiếng Anh 5 mới - Tiếng Anh lớp 5 Mới

Tổng hợp các bài giải bài tập trong Review 1 Tiếng Anh 5 mới được biên soạn bám sát theo chương trình Đào tạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Các em cùng theo dõi nhé!

Review 1 trang 36 SGK Tiếng Anh 5 mới

: 1. b           2. c AUDIO SCRIPT: Mai: Hi, Tony. Where are you going so early in the morning? Tony: I'm going to the park. Mai: How often do you go there? Tony: I usually go there every Thursday to do morning exercise. Mai: Good for you. See you later. 2. Linda: Where did you go last summer? Nam:

Short story Cat and Mouse 1 trang 38,39 SGK Tiếng Anh 5 Mới

những câu hỏi 1. They went to the beach.   2. Yes, they did. 3. With Maurice and Doris. 4. They went to the mountains. 5. No, they didn't. Because it was cold and it rained all the time. TẠM DỊCH: 1. Chit và gia đình cậu ấy đã đi nghỉ mát ở đâu?        Họ đã đi đến bãi biển.        2.  Họ đã có một

Trên đây là hệ thống lời giải các bài tập trong Review 1 Tiếng Anh 5 mới - Tiếng Anh lớp 5 Mới đầy đủ và chi tiết nhất.
Nếu thấy hay, hãy chia sẻ và ủng hộ nhé!