Unit 6: How Many Lessons Do You Have Today? - Tiếng Anh lớp 5 Mới

Tổng hợp các bài giải bài tập trong Unit 6: How Many Lessons Do You Have Today? được biên soạn bám sát theo chương trình Đào tạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Các em cùng theo dõi nhé!

Lesson 1 - Unit 6 trang 40, 41 SGK tiếng Anh 5 mới

:   LONG MINH LAN Maths Toán √   √ Science Khoa học √ √   IT Tin học √ √ √ PE Thể dục     √ Music Âm nhạc   √   Art Mỹ thuật   √   English Tiếng Anh     √ Vietnamese Tiếng Việt     √   LONG MINH LAN Maths Toán √   √ Science Khoa học √ √   IT Tin học √ √ √ PE Thể dục     √ Music Âm nhạc   √   Art Mỹ

Lesson 2 - Unit 6 trang 42, 43 SGK tiếng Anh 5 mới

1. LOOK, LISTEN AND REPEAT Nhìn, nghe và lặp lại CLICK TẠI ĐÂY ĐỂ NGHE:  a   Hi, Akiko. It's nice to talk to you again. Nice to talk to you, too, Nam b  Are you at school? Yes, I am. It's break time. c  Are you at school, too? No, I'm at home. I'm studying my English lesson. d   Good for you. How of

Lesson 3 - Unit 6 trang 44,45 SGK tiếng Anh 5 mới

: 1 a,b 2 b,a TẠM DỊCH: 1. Bạn có bao nhiêu quyển sách? Tôi có sáu. 2. Bạn có bao nhiêu môn học? Tôi có bốn. 3. LET'S CHANT Chúng ta cùng ca hát CLICK TẠI ĐÂY ĐỂ NGHE:  How often do you have...? How many lessons do you have today? I have four: English, Science, Music and Vietnamese. How often do you

Trên đây là hệ thống lời giải các bài tập trong Unit 6: How Many Lessons Do You Have Today? - Tiếng Anh lớp 5 Mới đầy đủ và chi tiết nhất.
Nếu thấy hay, hãy chia sẻ và ủng hộ nhé!