Unit 1: What's Your Address? - Tiếng Anh lớp 5 Mới

Tổng hợp các bài giải bài tập trong Unit 1: What's Your Address? được biên soạn bám sát theo chương trình Đào tạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Các em cùng theo dõi nhé!

Lesson 1 - Unit 1 trang 6, 7 SGK tiếng Anh 5 mới

: 1. Linda: 208, High street. 2. Tony: 321, Green Lane. 3. Peter: 765, White street 4. Tom: the second floor of City Tower. AUDIO SCRIPT: 1. Phong: What's your address, Linda? Linda: It's 208, High street. 2. Nam: Where do you live, Tony? Tony: I live at 321, Green Lane. 3. Mai: What's your address,

Lesson 2 - Unit 1 trang 8, 9 SGK tiếng Anh 5 mới

: 1. a 2. b 3. b 4. a AUDIO SCRIPT: 1.Trung: Where do you live? Tom: I live in a village. Trung: What's it like? Tom: It's pretty and quiet. 2. Trung: Where do you live? Tony: I live in a city. Trung: What's it like? Tony: It's large and busy. 3. Trung: Where do you live, Peter? Peter: I live in a t

Lesson 3 - Unit 1 trang 10, 11 SGK tiếng Anh 5 mới

: 1. b Linda lives in a big city 2. a They live in the countryside. 3. a We live in Binh Minh Tower. TẠM DỊCH: 1. Linda sống ở thành phố lớn. 2. Họ sống ở miền quê. 3. Chúng tôi sống ở tòa nhà Bình Minh. 3. LET'S CHANT Chúng ta cùng ca hát CLICK TẠI ĐÂY ĐỂ NGHE: Where do you live?                   

Trên đây là hệ thống lời giải các bài tập trong Unit 1: What's Your Address? - Tiếng Anh lớp 5 Mới đầy đủ và chi tiết nhất.
Nếu thấy hay, hãy chia sẻ và ủng hộ nhé!