Unit 5: Where Will You Be This Weekend? - Tiếng Anh lớp 5 Mới

Tổng hợp các bài giải bài tập trong Unit 5: Where Will You Be This Weekend? được biên soạn bám sát theo chương trình Đào tạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Các em cùng theo dõi nhé!

Lesson 1 - Unit 5 trang 30, 31 SGK tiếng Anh 5 mới

: 1.c        2. a    3. b AUDIO SCRIPT: 1. Tony: Hi, Mai. Where will you be tomorrow? Mai: What day is it tomorrow? Tony: It's Saturday. Mai: Oh, I think I'll be at the seaside. 2  Nam: Do you want to go for a picnic next week? Linda: Where will it be? Nam: It'll be in the mountains. Linda: Yes, ple

Lesson 2 Unit 5 trang 32,33 SGK tiếng Anh 5 mới

: a 2              b 3              c 4              d 1 AUDIO SCRIPT: 1. Dad: Mai, would you like to go away this weekend? Mai: Yes, please. Where will we go? Dad: To Ha Long Bay. Mai: Oh, good! 2. Mai: What will we have for breakfast? Dad: I think we'll have seafood and noodles. Mai: OK! I love se

Lesson 3 Unit 5 trang 34,35 SGK tiếng Anh 5 mới

: 1.b    I think I'll visit the islands tomorrow. 2. a   We'll go for a picnic at the seaside. 3. b They'll be in the countryside next week. TẠM DỊCH: 1. Tôi nghĩ tôi sẽ viếng thăm những hòn đảo vào ngày mai. 2. Chúng tôi sẽ đi dã ngoại tại bờ biển 3. Họ sẽ ở miền quê vào tuần tới. 3. LET'S CHANT Ch

Trên đây là hệ thống lời giải các bài tập trong Unit 5: Where Will You Be This Weekend? - Tiếng Anh lớp 5 Mới đầy đủ và chi tiết nhất.
Nếu thấy hay, hãy chia sẻ và ủng hộ nhé!