Unit 2: I Always Get Up Early. How About You? - Tiếng Anh lớp 5 Mới

Tổng hợp các bài giải bài tập trong Unit 2: I Always Get Up Early. How About You? được biên soạn bám sát theo chương trình Đào tạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Các em cùng theo dõi nhé!

Lesson 1 - Unit 2 trang 12, 13 SGK tiếng Anh 5 mới

: 1. c                     2. b                     3. b      4. a AUDIO SCRIPT: 1. Trung: What do you do after getting up, Nam? Nam: I always do morning exercise 2. Nga: What do you do in the afternoon, Quan? Quan: I usually do my homework. 3. Nam: What do you do after school, Mai? Mai: I often pla

Lesson 2 - Unit 2 trang 14, 15 SGK tiếng Anh 5 mới

: a 4                  b 1                  c 2                  d 3 AUDIO SCRIPT: 1. Tom: What do you do in the morning, Nam? Nam: I usually have lessons at school. Tom: How often do you have Vietnamese? Nam: I have it every day. 2. Trung: What do you do in the afternoon, Linda? Linda: I always do

Lesson 3 - Unit 2 trang 16, 17 SGK tiếng Anh 5 mới

: 1. a. I always go to bed early. 2. b He often plays football after school. 3. a She usually goes shopping on Sundays. 4. b We sometimes go camping at the weekend. Tạm dịch: 1. Tôi thường đi ngủ sớm. 2. Cậu ấy thường chơi bóng đá sau giờ học. 3. Cô ấy thường đi mua sắm vào những Chủ nhật. 4. Chúng

Trên đây là hệ thống lời giải các bài tập trong Unit 2: I Always Get Up Early. How About You? - Tiếng Anh lớp 5 Mới đầy đủ và chi tiết nhất.
Nếu thấy hay, hãy chia sẻ và ủng hộ nhé!