Unit 20: Which one is more exciting, life in the city or life in the countryside - Tiếng Anh lớp 5 Mới

Tổng hợp các bài giải bài tập trong Unit 20: Which one is more exciting, life in the city or life in the countryside được biên soạn bám sát theo chương trình Đào tạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Các em cùng theo dõi nhé!

Lesson 1 Unit 20 trang 64 SGK Tiếng Anh lớp 5 mới

: 1. Tony lives in Sydney. It's noisier than Nha Trang. 2. Linda lives in London. It's larger than Da Nang. 3. Tom lives in New York City. It's busier than Da Lat. AUDIO SCRIPT 1. Mai: Where in Australia do you live, Tony? Tony: I live in Sydney. Mai: What's it like? 2. Nam: Where do you live, Linda

Lesson 2 Unit 20 trang 66 SGK Tiếng Anh lớp 5 mới

:1 come 2 city 3 bigger 4 beautiful 5 than Tạm dịch: Nam: Bạn đến từ đâu vậy Tony? Tony: Sydney, úc. Nam: ồ, nó là một thành phố lớn đúng không? Tony: Vâng, đúng rồi. Nam: Cái nào lớn hơn, Sydney hay Đà Nẵng? Tony: Mình nghĩ là Sydney. Nam: Và cái nào đẹp hơn? Tony: ồ, chúng đều rất đẹp. Nhưng mình

Lesson 3 Unit 20 trang 68 SGK Tiếng Anh lớp 5 mới

: Tạm dịch: Xin chào. Tên mình là Anna. Mình sống ở Liverpool, một thành phố rất lớn ở nước Anh. Nó có nhiều người và những tòa nhà thú vị. Nó rất ồn ào. Nhưng mình thích sống ở đây bởi vì cuộc sống náo nhiệt. Trong suốt kỳ nghỉ hè, mình thường ở cùng ông bà ở King's Lynn, một thị trấn nằm ở phía đô

Trên đây là hệ thống lời giải các bài tập trong Unit 20: Which one is more exciting, life in the city or life in the countryside - Tiếng Anh lớp 5 Mới đầy đủ và chi tiết nhất.
Nếu thấy hay, hãy chia sẻ và ủng hộ nhé!