Unit 18: What Will The Weather Be Like Tomorrow? - Tiếng Anh lớp 5 Mới

Tổng hợp các bài giải bài tập trong Unit 18: What Will The Weather Be Like Tomorrow? được biên soạn bám sát theo chương trình Đào tạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Các em cùng theo dõi nhé!

Lesson 1 Unit 18 trang 52 SGK Tiếng Anh lớp 5 mới

1. LOOK, LISTEN AND REPEAT Nhìn, nghe và lặp lại CLICK TẠI ĐÂY ĐỂ NGHE:   a   Good evening and welcome to the weather forecast. Let's take a look at the weather today. Xin chào buổi tối và chào đón các bạn đến với chương trình dự báo thời tiết. Chúng ta hãy nhìn vào thời tiết hôm nay. b   It's cold

Lesson 2 Unit 18 trang 54 SGK Tiếng Anh lớp 5 mới

1. LOOK, LISTEN AND REPEAT Nhìn, nghe và lặp lại CLICK TẠI ĐÂY ĐỂ NGHE:   a   It's so hot today! Is it always like this in summer, Nam? Trời hôm nay quá nóng! Có phải trời thường như thế vào mùa hè không Nam ? Yes, it is. Vâng, đúng rồi. b  It's usually hot in summer. And it rains a lot. Trời thường

Lesson 3 Unit 18 trang 56 SGK Tiếng Anh lớp 5 mới

những câu hỏi 1. Có bao nhiêu mùa ở cần Thơ? There are two. Có hai mùa. 2. Chúng là gì? They're the dry season and the rainy season. Chúng là mùa khô và mùa mưa. 3. Mùa khô thế nào? It's usually cool and dry. Trời thường mát và khô. 4. Mùa mưa thế nào? It's usually hot and wet. Trời thường nóng và ẩ

Trên đây là hệ thống lời giải các bài tập trong Unit 18: What Will The Weather Be Like Tomorrow? - Tiếng Anh lớp 5 Mới đầy đủ và chi tiết nhất.
Nếu thấy hay, hãy chia sẻ và ủng hộ nhé!