Unit 16: Where's The Post Office? - Tiếng Anh lớp 5 Mới

Tổng hợp các bài giải bài tập trong Unit 16: Where's The Post Office? được biên soạn bám sát theo chương trình Đào tạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Các em cùng theo dõi nhé!

Lesson 1 Unit 16 trang 40 SGK Tiếng Anh lớp 5 mới

1. LOOK, LISTEN AND REPEAT Nhìn, nghe và lặp lại CLICK TẠI ĐÂY ĐỂ NGHE:   a  Excuse me, where's the park, please? Xin lỗi, vui lòng cho hỏi công viên ở đâu ạ? Go straight ahead. It's at the end of the street. Đi thẳng về phía trước. Nó nằm cuối con đường. H Thank you. Cảm ơn ạ  b Excuse me, where's

Lesson 2 Unit 16 trang 42 SGK Tiếng Anh lớp 5 mới

1 LOOK, LISTEN AND REPEAT Nhìn, nghe và lặp lại CLICK TẠI ĐÂY ĐỂ NGHE:   a   How can we get to the zoo, Nam? Chúng ta có thể đến sở thú bằng có cách nào vậy Nam? You can take a bus. Các bạn có thể đi xe buýt. b  Where's the bus stop? Trạm dừng xe buýt ở đâu? Go out of this building. Turn right. It's

Lesson 3 Unit 16 trang 44 SGK Tiếng Anh lớp 5 mới

những câu hỏi 1. Linda nên đi xe buýt nào? She should take bus Number 12. Cô ấy nên đi xe buýt số 12. 2. Cô ấy nên xuống xe buýt ở đâu? She should get off at the fifth stop. Cô ấy nên xuống xe tợi trợm dừng thứ 5. 3. Tên đường ở ngay cuối con đường là gì? It's Pear Street. Nó là đường Pear. 4. Đối d

Trên đây là hệ thống lời giải các bài tập trong Unit 16: Where's The Post Office? - Tiếng Anh lớp 5 Mới đầy đủ và chi tiết nhất.
Nếu thấy hay, hãy chia sẻ và ủng hộ nhé!