Unit 14: What Happened In The Story? - Tiếng Anh lớp 5 Mới

Tổng hợp các bài giải bài tập trong Unit 14: What Happened In The Story? được biên soạn bám sát theo chương trình Đào tạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Các em cùng theo dõi nhé!

Lesson 1 Unit 14 trang 24 SGK Tiếng Anh lớp 5 mới

1. LOOK, LISTEN AND REPEAT Nhìn, nghe và lặp lại CLICK TẠI ĐÂY ĐỂ NGHE:   a  Watermelons are so delicious! Dưa hấu thật ngon tuyệt! We have a Vietnamese story about watermelons called The St of Mai An Tiem. Chúng ta có một câu truyện Việt Nam về quả dưa hấu gọi là Truyện của Mai An Tiêm. Oh, really?

Lesson 2 Unit 14 trang 26 SGK Tiếng Anh lớp 5 mới

1. LOOK, LISTEN AND READ Nhìn, nghe và lặp lại CLICK TẠI ĐÂY ĐỂ NGHE:   a   What are you doing, Linda? Bạn đang làm gì vậy Linda? I'm reading The Golden storfruit Tree. Mình đang đọc Ăn khế trả vàng. b  Oh, I read it last week. What do you think of the two brothers? Ồ, mình đã đọc tuần trước. Bạn ng

Lesson 3 Unit 14 trang 28 SGK Tiếng Anh lớp 5 mới

1. LISTEN AND REPEAT Nghe và lặp lại CLICK TẠI ĐÂY ĐỂ NGHE:   What happened in the story? Chuyện gì xảy ra trong câu truyện? First, King Hung ordered Mai An Tiem and his family to live on an island.  Đầu tiên, vua Hùng ra lệnh cho Moi An Tiêm và gio đinh của cậu to đến sống ở đâu?. Then one day, An

Trên đây là hệ thống lời giải các bài tập trong Unit 14: What Happened In The Story? - Tiếng Anh lớp 5 Mới đầy đủ và chi tiết nhất.
Nếu thấy hay, hãy chia sẻ và ủng hộ nhé!