Unit 12: Don't ride your bike too fast! - Tiếng Anh lớp 5 Mới

Tổng hợp các bài giải bài tập trong Unit 12: Don't ride your bike too fast! được biên soạn bám sát theo chương trình Đào tạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Các em cùng theo dõi nhé!

Lesson 1 Unit 12 trang 12,13 SGK Tiếng Anh lớp 5 mới

1. LOOK, LISTEN AND REPEAT Nhìn, nghe và lặp lại CLICK TẠI ĐÂY ĐỂ NGHE:   a  What are you doing, Mary? Bạn đang làm gì vậy Mary? I'm cutting the cabbage. Mình đang cắt cải bắp. b   Don't play with the knife! You may cut yourself. Đừng chơi với dao! Bạn có thể bị đứt tay. OK.  Được rồi. c  What are y

Lesson 2 Unit 12 trang 14,15 SGK Tiếng Anh lớp 5 mới

1. LOOK, LISTEN AND REPEAT Nhìn, nghe và lặp lại CLICK TẠI ĐÂY ĐỂ NGHE:   a  Look. What are these children doing, class? Nhìn đây. Những đứa trẻ này đang làm gì vậy cả lớp? They're looking at the apples on the tree. Chúng nhìn thấy những quả táo trên cây. b  What is this boy doing? Cậu bé này đang l

Lesson 3 Unit 12 trang 16,17 SGK Tiếng Anh lớp 5 mới

1. LISTEN AND REPEAT Nghe và lặp lại CLICK TẠI ĐÂY ĐỂ NGHE:   1. Don't play  with the knife!  Đừng chơi với dao! OK, I won't.                                   Được rồi, tôi sẽ không. 2. Don't play with matches! Đừng chơi với những que diêm! OK, I won't.               Được rồi, tôi sẽ không. 3. Why

Trên đây là hệ thống lời giải các bài tập trong Unit 12: Don't ride your bike too fast! - Tiếng Anh lớp 5 Mới đầy đủ và chi tiết nhất.
Nếu thấy hay, hãy chia sẻ và ủng hộ nhé!