Unit 11: What's The Matter With You? - Tiếng Anh lớp 5 Mới

Tổng hợp các bài giải bài tập trong Unit 11: What's The Matter With You? được biên soạn bám sát theo chương trình Đào tạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Các em cùng theo dõi nhé!

Lesson 1 Unit 11 trang 6, 7 SGK tiếng Anh 5 mới

1. LOOK, LISTEN AND REPEAT Nhìn, nghe và lặp lại CLICK TẠI ĐÂY ĐỂ NGHE: a   Tony, get up! Breakfast's ready Tony, dậy nào con! Bữa sáng đã sẵn sàng. Sorry, I can't have breafast, Mum. Xin lỗi, con không thể ăn sáng mẹ à. b   Why not? What's the matter with you? Tại sao không? Con có vấn đề gì à? I d

Lesson 2 Unit 11 trang 8, 9 SGK tiếng Anh 5 mới

1. LOOK, LISTEN AND REPEAT Nhìn, nghe và lặp lại. CLICK TẠI ĐÂY ĐỂ NGHE:   a   Where's Nam? I can't see him here. Nam ở đâu? Mình không thây cậu ấy ở đây. He's sitting over there, in the corner of the gym. Cậu ây ngồi ở đòng kia, ở góc phòng thể dục. b  Hi, Nam. Why aren't you practising karate? Chà

Lesson 3 Unit 11 trang 10, 11 SGK tiếng Anh 5 mới

1. LISTEN AND REPEAT Nghe và lặp lại CLICK TẠI ĐÂY ĐỂ NGHE:   1. What's the matter with you?  I have a headache.  Bạn bị làm sao? Tôi bị đau đầu. 2. What's the matter with you?  I have a toothache.  Bạn bị làm sao? Tôi bị đau răng 3. What's the matter with you?  I have a stomach ache Bạn bị làm sao?

Trên đây là hệ thống lời giải các bài tập trong Unit 11: What's The Matter With You? - Tiếng Anh lớp 5 Mới đầy đủ và chi tiết nhất.
Nếu thấy hay, hãy chia sẻ và ủng hộ nhé!