Review 3 Tiếng Anh lớp 5 mới - Tiếng Anh lớp 5 Mới

Tổng hợp các bài giải bài tập trong Review 3 Tiếng Anh lớp 5 mới được biên soạn bám sát theo chương trình Đào tạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Các em cùng theo dõi nhé!

Review 3 trang 36 SGK Tiếng Anh lớp 5 mới

REVIEW 3 ÔN TẬP 3 1. LISTEN AND TICK Nghe và đánh dấu chọn CLICK TẠI ĐÂY ĐỂ NGHE:   1. b      2. c AUDIO SCRIPT 1. Mai: Where's Linda? Mary: She's at the doctor now. Mai: What's the matter with her? Mary: She has a stomach ache. 2. Nam: What's your hobby, Tony? Tony: I like sports. Nam: What would y

Short story: Cat and mouse 3 trang 38 SGK Tiếng Anh lớp 5 mới

những câu hỏi 1. Miu cảm thấy khỏe phải không? No, he isn't. Không, cậu ấy không khỏe. 2. Cậu ấy có vấn đề gì? He has a headache, a stomach ache and a fever. Cậu ấy đau đầu, đau bụng và sốt. 3. Hôm nay cậu ấy sẽ làm gì? He's going to the zoo with Maurice and Doris. Cậu ấy sẽ đi sở thú với Maurice v

Trên đây là hệ thống lời giải các bài tập trong Review 3 Tiếng Anh lớp 5 mới - Tiếng Anh lớp 5 Mới đầy đủ và chi tiết nhất.
Nếu thấy hay, hãy chia sẻ và ủng hộ nhé!