Đăng ký

Câu 4 trang 34 Sách giáo khoa Sinh học 10

Đề bài

Nêu vai trò của vùng nhân đối với tế bào vi khuẩn.

Hướng dẫn giải

 Vùng nhân của tế bào vi khuẩn chứ vật chất di truyền là 1 phân tử ADN dạng vòng , một số tế bào vi khuẩn ngoài vùng nhân còn có thêm plasmit.

shoppe