Đăng ký

Bài 1 trang 34 SGK Sinh học 10

Đề bài

Thành tế bào vi khuẩn có chức năng gì?

Hướng dẫn giải

Thành tế bào vi khuẩn có độ dày từ 10 - 20nm, được cấu tạo bằng chất peptiđôglican (pôlisaccarit liên kết với peptit). Thành tế bào vi khuẩn có chức năng quy định hình dạng của tế bào và bảo vệ tế bào.

shoppe