Bài 2. Các giới sinh vật - Sinh lớp 10

Tổng hợp các bài giải bài tập trong Bài 2. Các giới sinh vật được biên soạn bám sát theo chương trình Đào tạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Các em cùng theo dõi nhé!

Bài 1 (trang 13 SGK Sinh 10)

Đáp án B

Bài 1 trang 12 SGK Sinh học 10

CHỌN B

Bài 2 trang 13 SGK Sinh học 10

Đặc điểm chính của giới Khởi sinh, giới Nguyên sinh và giới Nấm. Giới Khởi sinh: Giới Khởi sinh là những sinh vật nhân sơ rất nhỏ kích thước khoảng 1 5 Mm. Chúng sống khắp nơi trong đất, nước,không khí, trên cơ thể sinh vật khác nhau. Phương thức sõng rất đa dạng: hoại sinh, tự dưỡng và kí sinh. Đ

Bài 3 trang 13 SGK Sinh học 10

Sự khác biệt cơ bản giữa giới Thực vật và giới Động vật là: a Giới Thực vật gồm những sinh vật tự dưỡng, có khả năng quang hợp, phần lớn sống cố định, cảm ứng chậm. b Giới Động vật gồm những sinh vật dị dưỡng, có khả năng di chuyển và phản ứng nhanh. CHỌN D

Các giới sinh vật lớp 10

CÁC GIỚI SINH VẬT LỚP 10 Trong bài viết này CUNGHOCVUI sẽ giới tới các bạn một nội dung học rất quan trọng và bổ ích về LÝ THUYẾT VỀ CÁC GIỚI SINH VẬT! [giới sinh vật] I. ĐỊNH NGHĨA Giới sinh vật là hệ thống tổ chức các sinh vật học và quá trình phát triển của chúng theo thời gian. Hệ thống giới sin

Câu 1 trang 13 Sách giáo khoa Sinh học 10

Đáp án : b

Câu 2 trang 13 Sách giáo khoa Sinh học 10

Giới Khởi sinh gồm : Vi khuẩn :   + là sinh vật nhân sơ , kích thước rất nhỏ 15 µm   + sống khắp nơi trong đất , nước , không kí , trên cơ thể sinh vật khác.   + sống hoại sinh , tự dưỡng , kí sinh. Vi sinh vật cổ : sống trong những điều kiện rất khắc nghiệt chịu nhiệt độ 0 > 100 độ C , độ muối c

Câu 3 trang 13 Sách giáo khoa Sinh học 10

Đáp án D

Trên đây là hệ thống lời giải các bài tập trong Bài 2. Các giới sinh vật - Sinh lớp 10 đầy đủ và chi tiết nhất.
Nếu thấy hay, hãy chia sẻ và ủng hộ nhé!
Bài liên quan