Đăng ký

Câu 2 trang 34 Sách giáo khoa Sinh học 10

Đề bài

Tế bào chất là gì?

Hướng dẫn giải

 Tế bào chất là vùng tế bào nằm giữ màng sinh chất và vùng nhân hoặc nhân.

shoppe