Đăng ký

Câu 3 trang 34 Sách giáo khoa Sinh học 10

Đề bài

Nêu chức năng của roi và lông ở tế bào vi khuẩn.

Hướng dẫn giải

- Roi có chức năng giúp vi khuẩn di chuyển

- Lông giúp vi khuẩn bám được vào bề mặt tế bào người.

shoppe