Bài 5. Prôtêin - Sinh lớp 10

Tổng hợp các bài giải bài tập trong Bài 5. Prôtêin được biên soạn bám sát theo chương trình Đào tạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Các em cùng theo dõi nhé!

Bài 1 trang 25 SGK Sinh học 10

 Prôtêin là đại phân tử hữu cơ được cấu tạo từ các đơn phân là axit amin. Có hơn 20 loại axit amin khác nhau. Số lượng thành phần và trình tự sắp xếp của axit amin khác nhau tạo nên các prôtêin khác nhau và chúng có cấu trúc, chức năng khác nhau. Prôtêin có thể có tối đa 4 bậc cấu trúc khác nhau. 

Bài 2 trang 25 SGK Sinh học 10

Prôtêin trong cơ thể người có rất nhiều loại côlagen, prôtêin hêmôglôbin, kháng thể, các enzim, các thụ thể trong tế bào... Côlagen tham gia cấu tạo nên các mô liên kết cấu tạo nên tế bào và cơ thể. Hêmôglôbin có vai trò vận chuyển O2 và CO2. Prôtêin histon cấu tạo nên chất nhiễm sắc. Hoocmôn insuli

Bài 3 trang 25 SGK Sinh học 10

Cơ thể sinh vật đều được cấu tạo từ hơn 20 loại axit amin khác nhau. Các axit amin này được sắp xếp khác nhau, thành phần khác nhau và số lượng khác nhau sẽ tạo ra vô số prôtêin khác nhau về cấu trúc và chức năng. Do vậy nên tơ nhện, tơ tằm, sừng trâu, tóc, thịt gà và thịt lợn đều được cấu tạo từ pr

Câu 1 trang 25 Sách giáo khoa Sinh học 10

 Nếu cấu trúc bậc 1 của protein bị thay đổi, ví dụ axit amin này bằng axit amin khác thì chức năng của protein có bị thay đổi, vì:    Cấu trúc bậc 1 của protein là trình tự sắp xếp đặc thù của các axit amin trong chuỗi polipeptit.    Khi axit amin của cấu trúc bậc 1 bị thay đổi thì nó sẽ làm thay

Câu 2 trang 25 Sách giáo khoa Sinh học 10

Một vài loại protein trong tế bào người như : Colagen tham gia cấu tạo mô liên kết. Cazein dự trữ các axit amin Hemoglobin vận chuyển các chất. Các enzim xúc tác phản ứng sinh hóa. Các thụ thể trong tế bào thu nhận thông tin.

Câu 3 trang 25 Sách giáo khoa Sinh học 10

  Tơ nhện, tơ tằm, sừng trâu, tóc, thịt gà và thịt lợn đều được cấu tạo từ prôtêin nhưng chúng khác nhau về rất nhiều đặc tính. Sự khác nhau đó là do trình tự sắp xếp đặc thù của các loại axit amin trong chuỗi polipeptit ở cấu trúc bậc 1 của mỗi loại protein.

Tại sao chúng ta lại cần ăn protein từ các nguồn thực phẩm khác nhau?

Vì cơ thể người không tự tổng hợp được tất cả các axit amin mà phải lấy từ bên ngoài. Khi Pro được đưa vào sẽ được các enzim phân giải thành các axit amin để hấp thụ tạo ra loại protein đặc thù cho cơ thể người. Mỗi loại thực phẩm chỉ chứa một số loại axit amin nhất định nên để cung cấp được tất cả 

Trả lời câu hỏi Sinh 10 Bài 5 trang 25

Prôtêin là một đại phân tử hữu cơ có tầm quan trọng đặc biệt đối với sự sống. Đơn vị cấu tạo nên prôtêin là các axit amin. Có khoảng 20 loại axit amin tham gia cấu tạo prôtêin. Cơ thể người không tự tổng hợp được tất cả các axit amin mà phải lấy từ bên ngoài. Khi prôtêin được đưa vào sẽ được các enz

Trên đây là hệ thống lời giải các bài tập trong Bài 5. Prôtêin - Sinh lớp 10 đầy đủ và chi tiết nhất.
Nếu thấy hay, hãy chia sẻ và ủng hộ nhé!