Đăng ký

Câu 1 trang 34 Sách giáo khoa Sinh học 10

Đề bài

Thành tế bào vi khuẩn có chức năng gì?

Hướng dẫn giải

Thành tế bào vi khuẩn quy định hình dạng tế bào .

shoppe