Bài 2. Cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỉ XVIII - Lịch sử lớp 8

Tổng hợp các bài giải bài tập trong Bài 2. Cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỉ XVIII được biên soạn bám sát theo chương trình Đào tạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Các em cùng theo dõi nhé!

Các nhà tư tưởng tiến bộ Pháp vào thế kỉ XVIII đã đóng góp gì trong việc chuẩn bị cho cuộc cách mạng?

Dựa vào sgk Lịch sử 8 trang 12 để đánh giá, nhận xét. LỜI GIẢI CHI TIẾT Những tư tưởng tiến bộ phê phán những quan điểm lỗi thời, giáo lý lạc hậu, mở đường cho xã hội phát triển. Triết học ánh sáng dọn đường cho cách mạng bùng nổ, định hướng cho một xã hội mới tương lai.

Cách mạng tư sản Pháp 1789 bắt đầu như thế nào?

Dựa vào sgk Lịch sử 8 trang 12 để trả lời. LỜI GIẢI CHI TIẾT Sự khủng hoảng của nền tài chính quốc gia buộc Lui XVI phải triệu tập Hội nghị ba đẳng cấp ngày 551789 tại cung điện Vecxai để đề xuất vấn đề vay tiền và ban hành thuế mới. Bất bình trước hành động của nhà vua, ngày 1471789, nhân dân Par

Dựa vào đoạn trích trên, em hãy nêu nhận xét về các cuộc cách mạng Mĩ và Pháp trong thế kỉ XVIII?

Dựa vào sgk Lịch sử 8 trang 9, 17 để nhận xét, đánh giá.  LỜI GIẢI CHI TIẾT NHẬN XÉT VỀ CÁC CUỘC CÁCH MẠNG MĨ VÀ PHÁP TRONG THẾ KỈ XVIII: TÍCH CỰC: Chiến tranh giành độc lập của các thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ đã giải phóng nhân dân Bắc Mĩ khỏi ách đô hộ của chủ nghĩa thực dân, làm cho nền kinh tế tư b

Dựa vào những đoạn trích ngắn trên, em hãy nêu một vài điểm chủ yếu trong tư tưởng của Mông-te-xki-ơ, Vôn-te, Rút-xô.

Dựa vào sgk Lịch sử 8 trang 11 để trả lời. LỜI GIẢI CHI TIẾT Những tư tưởng tiến bộ phê phán những quan điểm lỗi thời, giáo lý lạc hậu, mở đường cho xã hội phát triển. Triết học ánh sáng dọn đường cho cách mạng bùng nổ, định hướng cho một xã hội mới tương lai. NHÀ TƯ TƯỞNG TÊN TÁC PHẨM THỂ HIỆN TƯ T

Em có nhận xét gì về các biện pháp của chính quyền Gia-cô-banh?

Dựa vào sgk Lịch sử 8 trang 16 để nhận xét, đánh giá.  LỜI GIẢI CHI TIẾT CÁC BIỆN PHÁP CỦA PHÁI GIACÔBANH: Giải quyết vấn đề ruộng đất đòi hỏi cơ bản của quần chúng nông dân, qua đó động viên họ tham gia cách mạng chống thù trong, giặc ngoài. Tháng 61793, thông qua HIẾN PHÁP MỚI, tuyên bố chế độ

Lập niên biểu những sự kiện chính của cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỉ XVIII

Dựa vào sgk Lịch sử 8 trang 1217 để trả lời. LỜI GIẢI CHI TIẾT NIÊN BIỂU NHỮNG SỰ KIỆN CHÍNH CỦA CÁCH MẠNG TƯ SẢN PHÁP CUỐI THẾ KỈ XVIII: CÁC GIAI ĐOẠN CHÍNH THỜI GIAN NỘI DUNG SỰ KIỆN Từ ngày 14 7 1789 đến ngày 10 8 1792 Chế độ quân chủ lập hiến Ngày 14 7 1789 Khởi nghĩa của nhân dân Pari phá

Nêu một vài phẩm chất tốt đẹp của Rô-be-spie?

Dựa vào sgk Lịch sử 8 trang 16 để trả lời. LỜI GIẢI CHI TIẾT MỘT VÀI PHẨM CHẤT TỐT ĐẸP CỦA RÔBESPIE: Rôbespie là luật sư trẻ tuổi có tài hùng biện Ông luôn tích cực bảo vệ quyền lợi của nhân dân. Ông là con người tính tình cương trực, một lòng trung thành. Vì vậy, ông nổi tiếng là “Con người khôn

Nêu những sự kiện chủ yếu qua các giai đoạn để chứng tỏ sự phát triển của Cách mạng tư sản Pháp?

Dựa vào sgk Lịch sử 8 trang 1217 để trả lời. LỜI GIẢI CHI TIẾT GIAI ĐOẠN I CHẾ ĐỘ QUÂN CHỦ LẬP HIẾN: + Ngày 1471789, khởi nghĩa của nhân dân Pari phá ngục Baxti. + Tháng 81789, thông qua bản Tuyên ngôn Nhân quyền và Dân quyền. + Ngày 1171792, Quốc hội tuyên bố “Tổ quốc lâm nguy” và ra sắc lệnh động

Nhân dân pháp đã hành động như thế nào khi "Tổ quốc lâm nguy"? Kết quả ra sao?

Dựa vào sgk Lịch sử 8 trang 14 để trả lời. LỜI GIẢI CHI TIẾT HÀNH ĐỘNG CỦA NHÂN DÂN PHÁP: Trước tình hình Tổ quốc lâm nguy”, ngày 10 8 1792, nhân dân Pari cùng quân tình nguyện các địa phương đứng lên lật đổ sự thống trị của phái Lập hiến, đồng thời xóa bỏ chế độ phong kiến. KẾT QUẢ: Phái Lập

Những nguyên nhân nào dẫn tới Cách mạng tư sản Pháp?

Dựa vào sgk Lịch sử 8 trang 12 để trả lời. LỜI GIẢI CHI TIẾT NGUYÊN NHÂN SÂU XA: Những mâu thuẫn về kinh tế, chính trị, xã hội trong lòng chế độ phong kiến Pháp ngày càng gay gắt, trong đó bao trùm là mâu thuẫn giữa đẳng cấp thứ ba muốn xóa bỏ chế độ phong kiến với hai đẳng cấp Tăng lữ và Quý tộc

Qua những điều trên, em có nhận xét gì về “Tuyên ngôn Nhân quyền và Dân quyền”?

Dựa vào sgk Lịch sử 8 trang 13 để đưa ra nhận xét, đánh giá. LỜI GIẢI CHI TIẾT Sau thắng lợi của CMTS Pháp 1789, giai cấp tư sản lên nắm quyền thành lập chế độ quân chủ lập hiến và thông qua Tuyên ngôn Nhân quyền và Dân quyền 8/1789.  Ý NGHĨA: Mở đường cho chủ nghĩa tư bản phát triển  ƯU ĐIỂM: Đề

Quan sát hình 5, hãy miêu tả tình cảnh của người nông dân trong xã hội Pháp thời bấy giờ?

Quan sát hình ảnh, kết hợp sgk, suy luận để trả lời. LỜI GIẢI CHI TIẾT ĐÂY LÀ BỨC TRANH BIẾM HỌA NÓI LÊN TÌNH CẢNH NGƯỜI NÔNG DÂN PHÁP TRƯỚC CÁCH MẠNG TƯ SẢN: Bức tranh miêu tả một người nông dân già nua, ốm yếu nhưng lại phải cõng trên lưng mình hai người đàn ông to béo, khỏe mạnh. Đó chính là hìn

Sự khủng hoảng của chế độ quân chủ chuyên chế thể hiện ở những điểm nào?

Dựa vào sgk Lịch sử 8 trang 12 để suy luận trả lời. LỜI GIẢI CHI TIẾT SỰ KHỦNG HOẢNG CỦA CHẾ ĐỘ QUÂN CHỦ CHUYÊN CHẾ THỂ HIỆN Ở NHỮNG ĐIỂM SAU: KINH TẾ NGÀY CÀNG SUY YẾU: + Số nợ Nhà nước vay của tư sản không thể trả được đến năm 1789 lên tới 5 tỉ livrơ. + Nhà vua thu nhiều thứ thuế. + Công, thương

Trình bày diễn biến chiến sự trên đất Pháp vào những năm 1792-1793?

Dựa vào sgk Lịch sử 8 trang 14 để trả lời. LỜI GIẢI CHI TIẾT TỪ NGÀY 1081792 ĐẾN NGÀY 261793 BƯỚC ĐẦU CỦA NỀN CỘNG HÒA Ngày 1081792, Khởi nghĩa của nhân dân Pari lật đổ nền quân chủ lập hiến, chính quyền chuyển sang tay tư sản công thương được gọi là phái Girôngđanh. Ngày 2191792, Quốc hội khai mạ

Trình bày và phân tích ý nghĩa lịch sử của Cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỉ XVIII?

Dựa vào sgk Lịch sử 8 trang 17 để trả lời. LỜI GIẢI CHI TIẾT ĐỐI VỚI NƯỚC PHÁP: Lật đổ chính quyền quân chủ chuyên chế, thủ tiêu mọi tàn dư phong kiến. Giải quyết vấn đề ruộng đất cho nông dân. Những cản trở đối với công thương nghiệp bị xóa bỏ, thị trường dân tộc thống nhất được hình thành. ĐỐ

Vai trò của nhân dân trong Cách Mạng tư sản Pháp được thể hiện ở những điểm nào?

Dựa vào sgk Lịch sử 8 trang 1217 để trả lời. LỜI GIẢI CHI TIẾT Quần chúng nhân dân đóng vai trò QUYẾT ĐỊNH trong quá trình phát triển và kết quả của cách mạng, là động lực CHỦ YẾU từng bước đưa cách mạng đại tới đỉnh cao. Điều này được thể hiện qua 3 sự kiện tiêu biểu của ba giai đoạn: Ngày 1471789

Vì sao cách mạng nổ ra?

Dựa vào sgk Lịch sử 8 trang 12 để suy luận trả lời. LỜI GIẢI CHI TIẾT CÁCH MẠNG NỔ RA, VÌ: Những mâu thuẫn về kinh tế, chính trị, xã hội trong lòng chế độ phong kiến Pháp ngày càng gay gắt, trong đó bao trùm là mâu thuẫn giữa đẳng cấp thứ ba muốn xóa bỏ chế độ phong kiến với hai đẳng cấp Tăng lữ và

Vì sao nhân dân Pa-ri phải lật đổ phái Gi-rông-đanh?

Dựa vào sgk Lịch sử 8 trang 14, 15 để suy luận trả lời. LỜI GIẢI CHI TIẾT Mặc dù phái Girôngđanh ban hành nhiều chính sách tiến bộ nhưng cuộc sống của nhân dân lao động vẫn chưa được cải thiện: ruộng đất được bán cho nông dân với giá cao nên họ không có khả năng mua, công nhân vẫn đấu tranh đòi tăn

Vì sao sau năm 1794, Cách mạng tư sản Pháp không thể tiếp tục phát triển?

Dựa vào sgk Lịch sử 8 trang 17 để suy luận trả lời. LỜI GIẢI CHI TIẾT Do nội bộ bị chia rẽ, nhân dân lại không ủng hộ như trước nên tư sản phản cách mạng đã tiến hành đảo chính, bắt Rôbespie để xử tử 27 7 1794. Sau đảo chính, Uỷ ban Đốc chính ra đời đã thủ tiêu mọi thành quả của cách mạng. Dưới

Xã hội Pháp trước cách mạng phân ra những đẳng cấp nào?

Dựa vào sgk Lịch sử 8 trang 10, 11 để trả lời LỜI GIẢI CHI TIẾT XÃ HỘI PHÁP TRƯỚC CÁCH MẠNG CHIA LÀM 3 ĐẲNG CẤP: Hai đẳng cấp đầu: Tăng lữ, Quý tộc. Chiếm số ít trong cư dân, nhưng được hưởng mọi đặc quyền, đặc lợi. Đẳng cấp thứ ba: gồm nông dân, tư sản, bình dân thành thị. Họ phải chịu mọi thứ th

Trên đây là hệ thống lời giải các bài tập trong Bài 2. Cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỉ XVIII - Lịch sử lớp 8 đầy đủ và chi tiết nhất.
Nếu thấy hay, hãy chia sẻ và ủng hộ nhé!