Bài 1. Những cuộc cách mạng tư sản đầu tiên - Lịch sử lớp 8

Tổng hợp các bài giải bài tập trong Bài 1. Những cuộc cách mạng tư sản đầu tiên được biên soạn bám sát theo chương trình Đào tạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Các em cùng theo dõi nhé!

Cuộc chiến tranh giành độc lập của các nước thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ diễn ra như thế nào?

Dựa vào sgk Lịch sử 8 trang 8, 9 để trả lời. LỜI GIẢI CHI TIẾT NGUYÊN NHÂN TRỰC TIẾP: Sự kiện “chè Bôxtơn” đã thổi bùng lên ngọn lửa chiến tranh ở Bắc Mĩ. Cuối năm 1773, tàu chở chè của Anh cập bến cảng Bôxtơn. Những người dân địa phương đã cải trang thành thổ dân da đỏ, nhảy lên tàu, ném các thù

Em hiểu như thế nào về câu nói trên của Mác?

Dựa vào sgk Lịch sử 8 trang 6 để suy luận trả lời. LỜI GIẢI CHI TIẾT Về ý nghĩa của Cách mạng tư sản Anh thế kỉ XVII, Các Mác viết: “Thắng lợi của giai cấp tư sản có nghĩa là thắng lợi của chế độ xã hội mới, thắng lợi của chế độ tư hữu tư bản chủ nghĩa đối với chế độ phong kiến”. Ta có thể hiểu như

Hãy nêu những biểu hiện mới về kinh tế, xã hội ở Tây Âu trong các thế kỉ XV- XVII?

dựa vào sgk Lịch sử 8 trang 3, 4 để trả lời. LỜI GIẢI CHI TIẾT NHỮNG BIỂU HIỆN MỚI VỀ KINH TẾ, XÃ HỘI Ở TÂY ÂU TRONG CÁC THẾ KỈ XV XVII: VỀ KINH TẾ: Vào thế kỉ XV, trên cơ sở nền sản xuất công trường thủ công, ở Tây Âu bắt đầu xuất hiện các xưởng dệt vải, luyện kim, nấu đường,… có thuê mướn nhân

Lập niên biểu về cách mạng tư sản Anh và Chiến tranh giành độc lập của 13 thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ.

Dựa vào sgk Lịch sử 8 trang 49 để trả lời. LỜI GIẢI CHI TIẾT CÁCH MẠNG TƯ SẢN THỜI GIAN SỰ KIỆN Cách mạng tư sản Anh Tháng 4 1640 Sáclơ I triệu tập Quốc hội. Tháng 8 1642 Sác lớ I tuyên chiến với Quốc hội. 1642 1648 Nội chiến giữa Quốc hội với nhà vua. Tháng 1 1649 Sáclơ I bị xử tử. Anh trở thàn

Nêu kết quả của Cách mạng tư sản Anh thế kỉ XVII?

Dựa vào sgk Lịch sử 8 trang 6 để suy luận để trả lời. LỜI GIẢI CHI TIẾT KẾT QUẢ: Lật đổ chế độ phong kiến, mở đường cho chủ nghĩa tư bản phát triển. Thiết lập chế độ quân chủ lập hiến.

Nêu một vài nét về sự xâm nhập và thành lập các thuộc địa của thực đân Anh ở Bắc Mĩ?

Dựa vào sgk Lịch sử 8 trang 7 để trả lời. LỜI GIẢI CHI TIẾT MỘT VÀI NÉT VỀ SỰ XÂM NHẬP VÀ THÀNH LẬP CÁC THUỘC ĐỊA CỦA THỰC ĐÂN ANH Ở BẮC MĨ: Sau khi Côlômbô tìm ra châu Mĩ, nhiều nước châu Âu lần lượt chiếm và chia nhau châu lục mới này làm thuộc địa. Từ đầu thế kỉ XVII đến đầu thế kỉ XVIII, thực

Nêu ý nghĩa lịch sử của các cuộc cách mạng tư sản đầu tiên?

Dựa vào kiến thức cả bài, suy luận để trả lời. LỜI GIẢI CHI TIẾT CÁC CUỘC CÁCH MẠNG TƯ SẢN ĐẦU TIÊN CÓ Ý NGHĨA LỊCH SỬ TO LỚN: Chấm dứt sự đô hộ của chủ nghĩa thực dân Tây Ban Nha ở Hà Lan. Lật đổ chế độ phong kiến chuyên chế ờ Anh. Giải phóng nhân dân khỏi ách thống trị của chủ nghĩa thực dân ở

Những điểm nào thể hiện sự hạn chế của Hiến pháp 1787 của Mĩ?

Dựa vào sgk Lịch sử 10 trang 9 để phân tích, lí giải. LỜI GIẢI CHI TIẾT Hạn chế của Hiến pháp 1787 Mĩ: Chỉ những người da trắng có tài sản, đóng thuế theo quy định mới có quyền ứng cử, bầu cử. Phụ nữ không có quyền bầu cử. Những người nô lệ da đen và người Inđian không có quyền chính trị.

Những kết quả lớn của Chiến tranh giành độc lập của 13 thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ là gì?

Dựa vào sgk Lịch sử 8 trang 9 để trả lời. LỜI GIẢI CHI TIẾT KẾT QUẢ: Tháng 91783, Hòa ước Vecxai được kí kết, Anh công nhận nền độc lập của 13 thuộc địa ở Bắc Mĩ. Năm 1787, Hiến pháp nước Mĩ được thông qua, củng cố vị trí nhà nước mới.

Theo em, tính chất tiến bộ của "Tuyên ngôn Độc lập" của Mĩ thể hiện ở những điểm nào?

Dựa vào sgk Lịch sử 8 trang 8 để suy luận trả lời. LỜI GIẢI CHI TIẾT TÍNH CHẤT TIẾN BỘ CỦA TUYÊN NGÔN ĐỘC LẬP CỦA MĨ THỂ HIỆN: Xác định quyền của con người và quyền độc lập của các thuộc địa. Tuyên ngôn khẳng định: Mọi người sinh ra đều có quyền bình đẳng. Tạo hóa ban cho họ những quyền không thể

Trình bày diễn biến và kết quả của Cách mạng Hà Lan?

Dưa vào sgk Lịch sử 10 trang 4 để trả lời. LỜI GIẢI CHI TIẾT DIỄN BIẾN: Tháng 81566, nhân dân miền Bắc Nêđéclan khởi nghĩa, lực lượng phát triển mạnh, làm chủ nhiều nơi.  Tháng 81567, vương triều Tây Ban Nha đem quân sang Nêđéclan đàn áp dã man những người khởi nghĩa.  Tháng 41572, quân khởi nghĩa

Trình bày những nét chính về cuộc nội chiến ở Anh?

Dựa vào sgk Lịch sử 8 trang 5, 6 để trả lời. LỜI GIẢI CHI TIẾT NHỮNG NÉT CHÍNH VỀ CUỘC NỘI CHIẾN Ở ANH: NGUYÊN NHÂN TRỰC TIẾP: Tháng 41640, Sáclơ I triệu tập Quốc hội nhằm tăng thuế, để có tiền chi cho việc đàn áp cuộc nổi dậy của người Xcốtlen ở miền Bắc nước Anh. Quốc hội, gồm đa số là quý tộc

Trình bày sự phát triển chủ nghĩa tư bản Anh và những hệ quả của nó?

Dựa vào sgk Lịch sử 8 trang 4, 5 để trả lời. LỜI GIẢI CHI TIẾT SỰ PHÁT TRIỂN CỦA CHỦ NGHĨA TƯ BẢN ANH: Nhiều công trường thủ công: luyện kim, cơ khí, làm đồ sứ, dệt len dạ... ra đời, phục vụ cho tiêu dùng trong nước và xuất khẩu ra nước ngoài. Nhiều trung tâm lớn về công nghiệp, thương mại, tài c

Vì sao chế độ cộng hòa ở Anh lại được thay bằng chế độ quân chủ lập hiến?

Dựa vào sgk Lịch sử 10 trang 6 để suy luận trả lời. LỜI GIẢI CHI TIẾT Sau khi vua Sáclơ I bị xử tử, Anh trở thành nước cộng hòa, cách mạng đạt tới đỉnh cao. Tuy nhiên, quần chúng nhân dân là động lực chính của cách mạng lại không được hưởng chút quyền lợi gì, vì vậy nhân dân lại tiếp tục đấu tranh

Vì sao nhân dân các thuộc địa ở Bắc Mĩ đấu tranh chống thực dân Anh?

Dựa vào sgk Lịch sử 8 trang 8 để lí giải. LỜI GIẢI CHI TIẾT NHÂN DÂN CÁC THUỘC ĐỊA Ở BẮC MĨ ĐẤU TRANH CHỐNG THỰC DÂN ANH VÌ: Nền kinh tế ở 13 thuộc địa này sớm phát triển theo con đường tư bản chủ nghĩa. Tuy nhiên, thực dân Anh tìm mọi cách ngăn cản sự phát triển công, thương nghiệp của các thuộc

Trên đây là hệ thống lời giải các bài tập trong Bài 1. Những cuộc cách mạng tư sản đầu tiên - Lịch sử lớp 8 đầy đủ và chi tiết nhất.
Nếu thấy hay, hãy chia sẻ và ủng hộ nhé!