Bài 5. Công xã Pa- ri 1871 - Lịch sử lớp 8

Tổng hợp các bài giải bài tập trong Bài 5. Công xã Pa- ri 1871 được biên soạn bám sát theo chương trình Đào tạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Các em cùng theo dõi nhé!

Cuộc chiến đấu giữa chiến sĩ Công xã Pa- ri và quân Véc -xai diễn ra như thế nào?

Từ đầu tháng 4, quân Vécxai bắt đầu tiến công Pari. Đến đầu tháng 5, phần lớn các pháo đài ở phía tây và phía nam bị quân Vécxai chiếm lại. Đầu tháng 51871, chính phủ Chie kí hòa ước với Đức. cốt cho Đức tỉnh Andát và một phần tinh Loren giàu có, chịu bồi thường 5 tỉ phrăng vàng. Đáp lại, Đức thả 10

Lập niên biểu những sự kiện cơ bản của Công xã Pa- ri?

THỜI GIAN NỘI DUNG SỰ KIỆN LỊCH SỬ           Năm 1870           291870           491870           1831871           2631871           Từ 205 đến 2851871           Chiến tranh Pháp Phổ nổ ra trong điều kiện không có lợi cho Pháp.           Hoàng đế nước Pháp là Napolêông III cùng toàn bộ quân chủ lực

Những chính sách của công xã Pa- ri phục vụ quyền lợi cho ai?

Những chính sách của công xã Pa ri phục vụ quyền lợi cho nhân dân lao động.

Tại sao Đức ủng hộ chính phủ Véc- xai trong việc chống lại Công xã Pa- ri?

Đức ủng hộ chính phủ Véc xai trong việc chống lại Công xã Pa ri vì để bảo vệ lợi ích giai cấp, tư sản không ngần ngại bán rẻ Tổ quốc, kí hòa ước với những điều khoản có lợi cho quân Đức để đàn áp dã man cách mạng.

Thái độ của “Chính phủ vệ quốc” và của nhân dân Pháp trước tình hình đất nước sau ngày 4-9-1870 như thế nào?

THÁI ĐỘ CỦA “CHÍNH PHỦ VỆ QUỐC”: Khi quân Phổ tiến sâu vào đất Pháp, vội vã xin đình chiến. Đàn áp phong trào đấu tranh của quần chúng nhân dân. THÁI ĐỘ CỦA NHÂN DÂN: Nhân dân kiên quyết chiến đấu bảo vệ Tổ quốc.

Trình bày diễn biến chính của cuộc khởi nghĩa ngày 18-3-1871?

Khi mâu thuẫn giữa Chính phủ tư sản ờ Vécxai với nhân dân ngày càng gay gắt, Chie tiến hành âm mưu bất hết các ủy viên của Ủy ban Trung ương đại diện cho nhân dân. Ngày 18 3 1871, Chie cho quân đánh úp đồi Môngmác Bắc Pari là nơi tập trung đại bác của Quốc dân quân, nhưng thất bại. Chie phải ch

Trình bày ý nghĩa lịch sử và bài học của Công xã Pa- ri?

Làm hình ảnh của chế độ xã hội mới tiến bộ, cổ vũ nhân dân lao động toàn thế giới đấu tranh cho một xã hội tốt đẹp hơn. Để lại bài học quý báu như: cách mạng muốn giành thắng lợi phải có đảng cách mạng nhân chính lãnh đạo, thực hiện liên minh công nông, phải kiên quyết trấn áp kẻ thù.

Vì sao nhân dân Pa-ri đấu tranh và thành lập Công xã Pa-ri?

Nhân dân Pa ri đấu tranh và thành lập Công xã Pa ri và nhân dân Pa ri chống giai cấp tư sản Pháp đầu hàng Đức và đàn áp quần chúng

Vì sao nói Công xã Pa- ri là nhà nước kiểu mới?

Công xã Pari la nhà nước kiểu mới vì do nhân dân bầu lên thực hiện nhiều chính sách tiến bộ, phục vụ quyền lợi của nhân dân lao động, bảo đảm làm chủ của nhân dân, khác với các hình thức nhà nước trước kia là công cụ thống trị, bóc lột nhân dân.

Trên đây là hệ thống lời giải các bài tập trong Bài 5. Công xã Pa- ri 1871 - Lịch sử lớp 8 đầy đủ và chi tiết nhất.
Nếu thấy hay, hãy chia sẻ và ủng hộ nhé!