Bài 7. Phong trào công nhân quốc tế cuối thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XX - Lịch sử lớp 8

Tổng hợp các bài giải bài tập trong Bài 7. Phong trào công nhân quốc tế cuối thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XX được biên soạn bám sát theo chương trình Đào tạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Các em cùng theo dõi nhé!

Hoàn cảnh ra đời của Quốc tế thứ hai. Vì sao Quốc tế thứ hai tan rã?

Sự ra đời của những tổ chức công nhân ở các nước đòi hỏi thành lập một tổ chức quốc tế mới thay thế cho Quốc tế thứ nhất. Ngày 14 7 1889, kỉ niệm 100 năm ngày phá ngục Baxti, gần 400 đại biểu công nhân của 22 nước họp đại hội ở Pari, tuyên bố thành lập Quốc tế thứ hai  Quốc tế thứ hai tan rã do: s

Nêu một số sự kiện chứng tỏ sự phát triển của phong trào công nhân cuối thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XX?

Ở Anh. có cuộc đấu tranh của công nhân khuân vác Luân Đôn. buộc giới chủ phải tăng lương 1899. Ở Pháp, công nhân giành thắng lợi trong bầu cử Quốc hội. Ở  Mĩ, ngày 151886 có hơn 350 000 công nhân đình công biểu tình đòi ngày làm 8 giờ. Đặc biệt là cuộc biểu tình của công nhân Sicagô... Nhiều tổ

Những điểm nào chứng tỏ Đảng Công nhân xã hội dân chủ Nga là đảng kiểu mới?

Đảng Công nhân xã hội dân chủ Nga là Đảng kiểu mới vì đấu tranh kiên quyết cho quyền lợi của giai cấp công nhân, nhân dân lao động, tuân thủ theo những nguyên tắc cơ bản của chủ nghĩa Mác. dựa vào quần chúng nhân dân lao động đấu tranh vì sự tiến bộ của xã hội.

Những sự kiện lịch sử nào chứng tỏ phong trào công nhân thế giới vẫn tiếp tục phát triển trong những năm cuối thế kỉ XIX?

Phong trào công nhân thế giới vẫn tiếp tục phát triển trong những năm cuối thế kỉ XIX bằng việc các tổ chức chính trị độc lập của giai cấp công nhân ở mỗi nước được thành lập   Năm 1875. Đảng Xã hội dân chủ Đức ra đời. Năm 1379, Đảng Công nhân Pháp được thành lập. Năm 1883, Nhóm Giải phóng lao độn

Tìm hiểu và trình bày những nét chính về cuộc đời và hoạt động cách mạng của Lê-nin?

Lênin sinh ngày 22 4 1870 trong một gia đình nhà giáo tiến bộ. Từ nhỏ, Lênin sớm có tinh thần cách mạng chống lại chế độ chuyên chế Nga hoàng. Năm 1893. Lênin trở thành người lãnh đạo của nhóm công nhân mácxít ở Pêtécbua, rồi bị bắt và bị tù đày. Năm 1903. Lênin thành lập Đảng Công nhân xã hội d

Trình bày nguyên nhân và diễn biến của Cách mạng Nga 1905-1907?

Nguyên nhân bùng nổ cách mạng : + Đầu thế kỉ XX, nước Nga lâm vào tình trạng khủng hoảng, đời sống nhân dân nói chung, nhất là công nhân rất cực khổ, họ phải lao động từ 12 đến 14 giờ/ngày nhưng tiền lương không đủ sống. + Từ năm 1905 đến năm 1907, Níia hoàna đây nhân dân vào cuộc chiến tranh với N

Ý nghĩa lịch sử của Cách mạng Nga 1905 - 1907?

Cách mạng Nga 1905 1907 đã giáng một đòn chí mạng vào nền thống trị của địa chủ và tư sản ; làm suy yếu chế độ Nga hoàng và báo trước cuộc cách mạng XHCN sẽ xảy ra. Đó là cuộc tổng diễn tập cho Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917.

Trên đây là hệ thống lời giải các bài tập trong Bài 7. Phong trào công nhân quốc tế cuối thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XX - Lịch sử lớp 8 đầy đủ và chi tiết nhất.
Nếu thấy hay, hãy chia sẻ và ủng hộ nhé!