Bài 6. Các nước Anh, Pháp, Đức, Mĩ cuối thế kỉ XIX- Đầu thế kỉ XX - Lịch sử lớp 8

Tổng hợp các bài giải bài tập trong Bài 6. Các nước Anh, Pháp, Đức, Mĩ cuối thế kỉ XIX- Đầu thế kỉ XX được biên soạn bám sát theo chương trình Đào tạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Các em cùng theo dõi nhé!

Các công ti độc quyền ở Đức ra đời trong điều kiện kinh tế như thế nào?

Về kinh tế : Trước năm 1870, com2 nghiệp Đức đứng hàng thứ ba thế giới sau Anh. Pháp, nhưng từ khi hoàn thành thống nhất 1871. công nghiệp Đức phát triển rất nhanh, vượt qua Anh và Pháp, đứng hàng thứ hai thế giới sau Mĩ Sự phát triển mạnh của công nghiệp Đức đã dẫn đến việc tập trung tư bản cao độ.

Các công ti độc quyền ở Mĩ hình thành trong tình hình kinh tế như thế nào?

Về kinh tế : Trước năm 1870, tư bản Mĩ đứng thứ tư thế giới. Từ năm 1870 trở đi, công nghiệp Mĩ phát triển mạnh, vươn lên vị trí số 1 thế giới. Công nghiệp phát triển mạnh đã dẫn đến sự tập trung tư bản cao độ. Nhiều công ti độc quyền ớ Mĩ ra đời như vua dầu mỏ Rốcphelơ, vua thép Moócsan. vua ô tô P

Các tổ chức độc quyền ở Pháp ra đời trong điều kiện kinh tế như thế nào?

Về kinh tế : Trước năm 1870, công nghiệp Pháp đứng hàng thứ hai thế giới sau Anh, nhưng từ năm 1870 trở đi. Pháp phải nhường vị trí này cho Đức và tụt xuống hàng thứ tư thế giới. Tuy nhiên, tư bản Pháp vẫn phát triển mạnh, nhất là các ngành khai mỏ, đường sắt. luyện kim, chế tạo ô tô,... Nhiều công

Dưới đây là bảng so sánh về vị trí của các nước Anh, Pháp, Đức, Mĩ trong sản xuất công nghiệp ở hai thời điểm: 1870, 1913. Hãy điền vào ô trống tên các nước như nội dung đã học:

Mâu thuẫn đó đã chi phối chính sách đối ngoại của các nước đế quốc như thế nào?

Mâu thuẫn đó là làm cho các nước đế quốc thi hành chính sách ngoại giao hiếu chiến, xâm lược, tích cực chạy đua vũ trang, tuyên truyền tư tưởng; bạo lực, chuẩn bị chiến tranh thế giới chia lại thị trường.

Nêu đặc điểm của chủ nghĩa đế quốc Anh?

Đặc điểm của chủ nghĩa đế quốc Anh là đẩy mạnh xâm chiếm thuộc địa.

Nêu đặc điểm của đế quốc Đức và giải thích?

Đặc điểm của đế quốc Đức là chủ nghĩa đế quốc quân phiệt hiếu chiến  Chủ nghĩa đế quốc Đức là chủ nghĩa đế quốc quân phiệt, hiếu chiến vì nước Đức chịu ảnh hưởng sâu sắc của truyền thống quân phiệt Phổ, đã thi hành chính sách đối nội, đối ngoại phản động, hiếu chiến : để cao chủng tộc Đức. đàn áp ph

Nêu mâu thuẫn chủ yếu giữa các đế quốc "già" (Anh, Pháp) với các đế quốc "trẻ" (Đức, Mĩ)?

Anh, Pháp có nhiều thuộc địa nhất nhưng kinh tế kém phát triển so với MT, Đức, Mĩ, Đức vươn lên nhanh chóng về tốc độ phát triển kinh tế nhưng lại có ít thuộc địa hơn Anh. Pháp. Vì vậy mâu thuẫn giữa 2 khối đế quốc già và trẻ là vấn đề thuộc địa.

Qua tình hình của các nước Anh, Pháp, Đức, Mĩ cuối thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XX, hãy nêu đặc điểm chung, nổi bật trong sự phát triển kinh tế của các nước đó.

Các nước Anh, Pháp, Đức, Mĩ cuối thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX, có nền kinh tế phát triển mạnh mẽ. Sự hình thành các tổ chức độc quyền, chi phối toàn bộ đời sống xã hội. Ở Mĩ có vua dầu mỏ, vua thép; ở Đức có các ông chủ độc quyền về luyện kim, than đa; ở Pháp là các công ti độc quyền trong lĩnh vực ng

Quan sát hình 32, em hãy cho biết quyền lực của các tổ chức độc quyền ở Mĩ được thể hiện như thế nào?

Quan sát hình 32: Tranh đương thời nói về quyền lực của các tổ chức độc quyền ở Mĩ, ta thấy: Con rắn khổng lồ: tượng trưng cho các tổ chức độc quyền. Người phụ nữ: tượng trưng cho người dân. Đối với những nhà tư tưởng châu Âu và Mĩ, người phụ nữ còn tượng trưng cho sự tự do. Con rắn có cái đuôi q

Quan sát lược đồ, kết hợp với bản đồ thế giới và các kiến thức đã học, ghi tên các thuộc địa của Anh, Pháp, Đức, Mĩ.

Thuộc địa của Anh: Niu Dilân, Oxtratlia, Ấn Độ, Ai Cập, xuđăng, Nam Phi, Canađa,... Thuộc địa của Pháp: Angiêri, Tuynidi, Marốc, Mađagaxoa, Việt Nam,... Thuộc địa của Đức: Đông và Tây Phi. Thuộc địa của Mĩ: Philippin.

Tại sao các nước đế quốc tăng cường xâm lược thuộc địa?

Các nước đế quốc tăng cường xâm lược thuộc địa vì do kinh tế các nước phát triển dựa trên sự bóc lột sức lao động của người dân lao động, tài nguyên thiên nhiên không nhiều phải xâm chiếm thuộc địa để vơ vét, chiếm đoạt nguồn tài nguyên để phát triển kinh tế, lượng sản phẩm bão hòa trong nước nên cà

Tại sao nói chủ nghĩa đế quốc Pháp là "Chủ nghĩa đế quốc cho vay lãi"?

Chủ nghĩa đế quốc Pháp là chủ nghĩa đế quốc cho vay lãi vì phần lớn tư bản được đầu tư cho các nước chậm phát triển vay với lãi suất cao.

Tại sao nói Mĩ là xứ sở của các "Ông vua công nghiệp"?

Kinh tế công nghiệp phát triển vượt bậc => hình thành các tổ chức độc quyền là những tơrớt, đứng đầu là những ông vua công nghiệp lớn ví dụ như: “vua dầu mỏ” Rôcphelơ, “vua thép” Moócgan, “vua ô tô” Pho...

Trình bày nguyên nhân chính dẫn tới tình trạng tụt hậu về công nghiệp của Anh?

Nguyên nhân chủ yếu là do công nghiệp ở Anh phát triển sớm. hàng loạt máy móc, trang thiết bị dần dần trở nên lạc hậu. Giai cấp tư sản, Anh lại chú trọng đầu tư vào các nước thuộc địa hơn là đầu tư, đổi mới và phát triển công nghiệp trong nước.

Vì sao giai cấp tư sản Anh chú trọng đầu tư vào các nước thuộc địa?

Giai cấp tư sản Anh chú trọng vào các nước thuộc địa vì các nước thuộc địa đều là những thị trường thuộc địa, để phát triển kinh tế Anh cần đầu tư nhiều vào các nước thuộc địa của mình như: đầu tư xây dựng nhà máy, xây dựng đường xá, phương tiện lưu thông hàng hóa...

Trên đây là hệ thống lời giải các bài tập trong Bài 6. Các nước Anh, Pháp, Đức, Mĩ cuối thế kỉ XIX- Đầu thế kỉ XX - Lịch sử lớp 8 đầy đủ và chi tiết nhất.
Nếu thấy hay, hãy chia sẻ và ủng hộ nhé!