Bài 4. Phong trào công nhân và sự ra đời của chủ nghĩa Mác - Lịch sử lớp 8

Tổng hợp các bài giải bài tập trong Bài 4. Phong trào công nhân và sự ra đời của chủ nghĩa Mác được biên soạn bám sát theo chương trình Đào tạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Các em cùng theo dõi nhé!

"Tuyên ngôn của Đảng cộng sản" ra đời trong hoàn cành nào? Nội dung chủ yếu của nó?

Trong thời gian ở Anh, Mác và Ăngghen liên hệ với một tổ chức bí mật của công nhân Tây Âu là Đồng minh những người chính nghĩa” và cải tổ thành “Đồng minh những người cộng sản”. Đây là chính đảng độc lập đầu tiên của vô sản quốc tế. Hai ông được ủy nhiệm soạn thảo cương lĩnh của Đồng minh. Tháng 2

Nêu điểm giống nhau trong tư tưởng của Mác và Ăng-ghen?

Điểm giống nhau trong tư tưởng của Mác và Ăngghen đó là nêu rõ vai trò của giai cấp vô sản. Giai cấp vô sản là một lực lượng có thể đánh đổ sự thống trị của giai cấp tư sản và tự giải phóng khỏi mọi xiềng xích.

Nêu kết cục phong trào đấu tranh của công nhân ở các nước châu Âu trong nửa đầu thế kỉ XIX

Phong trào đấu tranh của công nhân ở các nước châu Âu trong nghĩa đầu thế kỉ XIX đều chưa giành được thắng lợi nhưng nó đánh dấu sự trưởng thành của phong trào công nhân quốc tế, tạo điều kiện cho sự ra đời của lí luận cách mạng sau này.

Nêu vai trò của C. Mác trong việc thành lập Quốc tế thứ nhất?

Chuẩn bị tổ chức, văn kiện, lãnh đạo đại hội để thành lập Quốc tế thứ nhất. Đứng đầu ban lãnh đạo, đưa Quốc tế thứ nhất chống lại những tư tưởng sai lệch, thông qua các nghị quyết đúng đắn. Đóng vai trò trung tâm thúc đẩy phong trào công nhân quốc tế. Vì vậy, C.Mác được xem là “linh hồn của Quốc

Phong trào công nhân từ sau cách mạng 1848- 1849 đến năm 1870 có nét gì nổi bật?

Sau khi Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản ra đời, phong trào đấu tranh của công nhân ở châu Âu tiếp tục diễn ra quyết liệt, tiêu biểu là ở Pháp, Đức. Ngày 28 9 1864. công nhân Anh và đại biểu công nhân nhiều nước châu Âu tham gia mít tinh có tổ chức, sau đó thành lập Hội Liên hiệp lao động quốc tế, c

Trình bày các sự kiện chủ yếu về phong trào công nhân trong những năm 1830-1840

Năm 1831, công nhân dệt ở Liông Pháp khởi nghĩa đòi tăng lương, giảm giờ làm. Họ nêu cao khẩu hiệu Sống trong lao động, chết trong chiến đấu. Cuộc khởi nghĩa cuối cùng bị giới chủ đàn áp. Năm 1844, công nhân dệt vùng SơIêdin Đức khởi nghĩa, chống lại sự hà khắc của giới chủ. Phong trào Hiến chươn

Trình bày đôi nét về tiểu sử (hoặc giới hạn ở công lao, tình bạn) của C. Mác và Ph. Ăng-ghen?

: Các Mác sinh năm 1818 trong một gia đình trí thức gốc Do Thái ờ thành phố Tơriơ Đức. Từ nhỏ, Mác đã nổi tiếng thông minh học giỏi. Năm 23 tuổi, đỗ Tiến sT Triết học. Năm 1843, bị trục xuất khỏi Đức vì hoạt động cách mạng, Mác sang Pari tiếp tục nghiên cứu và hoạt động trong phong trào công nhân Ph

Về vai trò của Quốc tế thứ nhất đối với phong trào công nhân quốc tế?

Từ khi thành lập 1864 đến năm 1870. Quốc tế thứ nhất vừa truyền bá chủ nghĩa Mác, vừa đóng vai trò trung tâm thúc đẩy phong trào công nhân quốc tế. Qua các kì đại hội được tổ chức hằng năm, Quốc tế thứ nhất đã đấu tranh chống lại những tư tưởng phi vô sản, chủ nghĩa cơ hội..

Vì sao giới chủ lại thích sử dụng lao động trẻ em?

Dựa vào sgk Lịch sử 8 trang 28, 29 để lí giải.  LỜI GIẢI CHI TIẾT GIỚI CHỦ THÍCH SỬ DỤNG LAO ĐỘNG TRẺ EM VÌ: Lao động trẻ em sẽ được trả lương thấp Dễ dàng bóc lột hơn Trẻ em chưa có tinh thần đấu tranh chống áp bức

Vì sao trong cuộc đấu tranh chống tư sản, công nhân lại đập phá máy móc?

:Vì họ nghĩ máy móc làm họ khổ = Ý thức kém 

Trên đây là hệ thống lời giải các bài tập trong Bài 4. Phong trào công nhân và sự ra đời của chủ nghĩa Mác - Lịch sử lớp 8 đầy đủ và chi tiết nhất.
Nếu thấy hay, hãy chia sẻ và ủng hộ nhé!